<< Geri Yazdır
HIV Replikasyonunu Durdurabilmek Amacıyla HIV-1 env mRNA'sında "Hammerhead" Ribozimler İçin Giriş Yeri Tayini

HIV Replikasyonunu Durdurabilmek Amacıyla HIV-1 env mRNA'sında
"Hammerhead" Ribozimler İçin Giriş Yeri Tayini

Yüksel YILDIZ*,**, John J. ROSSI***


    * Department of Physiology, Loma Linda University, Loma Linda, CA 92350

  ** Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, AYDIN

*** Department of Molecular Biology, Beckman Research Institute of the City of Hope, Duarte, CA, USA

ÖZET

"Human Immunodeficiency Virus (HIV)" ve "Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)" in vivo eradikasyonları açısından hala bilimsel bir aşılmaz olma özelliklerini korumaktadırlar. HIV genomunun sürekli değişmesi, mevcut tedavilerin zaman içinde etkinliklerinin kaybolmasına neden olduğu gibi etkili bir aşı geliştirilmesine de engel olmaktadır. Bu yüzden daha başka yeni tedavi yöntemlerinin araştırılması gündeme gelmiştir. Bu anlamda, bütün genler RNA molekülleri aracılığıyla eksprese edildiği ve ayrıca HIV bir RNA virüsü olduğu için, ribozimleri (RNA enzimlerini) kullanan gen tedavisi HIV ve AIDS için önemli bir alternatif haline gelmiştir. HIV'ın hedef hücrelere bağlanmasını sağlayan gp120 ve gp41 proteinleri virüsün env (envelope) geni tarafından kodlandıkları için HIV infeksiyonunu belirleyen faktörlerden biri env geni ekspresyonudur. HIV env mRNA ekspresyonu ribozimlerle azaltılarak HIV infeksiyonu baskılanabilir. Ribozimlerin terapötik amaçla uygulanabilmeleri için öncelikle istenen hedefe girebilmeleri ve ona bağlanmaları şarttır. Bu çalışmada HIV virüsü ile infekte T-lenfositlerden hazırlanmış hücre ekstrelerinde, "Antisense ve RNAseH ile haritalama metoduyla" HIV env geninin gp120 ve gp41 proteinlerini kodlayan bir bölgesinde ribozimler için en kolay giriş yerleri araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: HIV, RNA, Ribozim, Girilebilir

SUMMARY

Investigation of the Most Accessible Sites for Hammerhead Ribozymes Targeting HIV-1 env mRNA to Inhibit Viral Replication

Human immunodeficiency virus (HIV) and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) are still a scientific challenge as to their in vivo eradication. Continuous variability of the HIV genome causes the present therapies to lose efficiency over the course of time and prevents the successful development of a vaccine. That's why; investigation of new therapy methods has come to agenda. In this respect, since all genes are expressed through RNA intermediates and since HIV is a RNA virus, gene therapy employing ribozymes (RNA enzymes) has gained important consideration as a possible treatment for AIDS. Since HIV-1 gp120 and gp41 envelope glycoproteins which provide binding and fusion of HIV to target cells are encoded by HIV envelope (env) gene, one of the factors determining HIV infectivity is expression of the HIV env gene. By selectively decreasing of the HIV env mRNA expression with ribozymes, HIV infectivity can be inhibited. To effectively apply ribozymes as therapeutic agents, they have to be able to access and bind to target RNA. In this study, the most accessible sites for ribozyme targeting in a region of the HIV-1 env RNA encoding gp 120 and gp41 proteins has been investigated using antisense and RNAseH mapping in cell extracts prepared from HIV-1 infected CEM T-lymphocytes.

Key Words: HIV, RNA, Ribozyme, Accessibility

Yazışma Adresi:

Dr. Yüksel YILDIZ

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fizyoloji Anabilim Dalı

AYDIN

e-mail: yyildiz2000@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 30.01.2003   Kabul Tarihi: 08.07.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.