<< Geri Yazdır
Boğaz Sürüntü Örneklerinde Antijen Tarama Testi ile Kültürün Karşılaştırılması

Boğaz Sürüntü Örneklerinde Antijen Tarama Testi ile Kültürün Karşılaştırılması

Aynur EREN TOPKAYA*, Serap UYSAL**, Candan BOZOK JOHANSSON*


  * Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

** Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL

ÖZET

A grubu streptokok (AGS) antijenini boğaz sürüntü örneklerinde saptamak üzere geliştirilmiş sandviç immünassay teknolojisine dayanan hızlı test ile boğaz kültürünü karşılaştırmak üzere, tonsillofarenjitli 174 çocuk hastadan iki adet eküvyonlu çubuk ile alınan boğaz sürüntü örneklerinden biri hızlı antijen saptama testi (HAST), diğeri ise boğaz kültürü için kullanılmıştır. Kültür baz alınarak, antijen saptama testinin duyarlılık, özgüllük, negatif ve pozitif prediktif değerleri (NPD, PPD) hesaplanmıştır. Laboratuvarımızda kullandığımız antijen tarama testinin duyarlılığı %78, özgüllüğü %99, NPD'si %92, PPD'si %97 olarak saptanmıştır. Antijen tarama testinin duyarlılığının özgüllüğüne göre daha düşük olduğu görülmüştür. Bu nedenle, tarama testi negatif olan sürüntü örneklerinin sonuçlarının kültür ile doğrulanması uygun yaklaşım olacaktır.

Anahtar Kelimeler: A grubu streptokok, Antijen tarama, Boğaz kültürü

SUMMARY

Comparison of Antigen Screening Test and Culture in Throat Swab Specimens

We compared the throat culture results with thase of the rapid test, based on the sandwich immunoassay developed to detect the group A streptococcus antigen in throat. Two swabs were taken from 174 patients; one for culture and the other for rapid antigen detection test. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values for antigen detection test were calculated according to the culture. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of the antigen screening test used in our laboratory were 78%, 99%, 97% and 92% respectively. We observed that, sensitivity of the antigen screening test was lower than it's specificity. Thus throat specimens with negative screening test should be confirmed with culture.

Key Words: Group A streptococcus, Antigen screening, Throat culture

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA

Erenköy İstasyon Caddesi Yol Sokak

Saray Apartmanı No: 17/11

81050, Erenköy-İSTANBUL

Makalenin Geliş Tarihi: 12.12.2002   Kabul Tarihi: 03.10.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.