<< Geri Yazdır
Ulusal Polio Laboratuvarı'nın Dünya Sağlık Örgütü Tarafından Akredite Edilmesi

Ulusal Polio Laboratuvarı'nın Dünya Sağlık Örgütü Tarafından Akredite Edilmesi

Etem ÖZKAYA*


* Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Viroloji, Hücre Kültürü ve Enterovirüs Laboratuvarı, ANKARA

ÖZET

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülen polio eradikasyon programı (PEP) kapsamında Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Viroloji, Hücre Kültürü ve Enterovirüs Laboratuvarı "Ulusal Laboratuvar" olarak görev yapmakta ve akut flask paralizi (AFP) olarak değerlendirilen hastaların dışkı örneklerinden poliovirüsleri izole etmektedir. DSÖ, PEP kapsamında sağlıklı ve denetim altındaki laboratuvar çalışmalarının varlığını temin amacı ile 1997 yılından itibaren Avrupa Bölgesi'nde ulusal polio laboratuvarlarının akreditasyonuna başlamıştır. Akreditasyon, bir laboratuvarın klinik ve çevresel örneklerden yabanıl poliovirüsleri saptama, identifiye ve hızlı bir şekilde rapor etme kapasitesi ve yeteneğinde olduğunun belgelendirilmesini sağlamaktadır. Poliovirüs Laboratuvarları'nın akreditasyonu yıllık olarak DSÖ Bölge Ofisi tarafından laboratuvar performansı temel alınarak 12 aylık tüm verilerin değerlendirilmesiyle yapılmaktadır. Ulusal Laboratuvar olarak görev yapmakta olan Hücre Kültürü ve Enterovirüs Laboratuvarı, Şubat 2002 tarihinde DSÖ tarafından akredite edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Laboratuvar akreditasyonu, Ulusal poliovirüs laboratuvarı

SUMMARY

Accreditation of National Polio Laboratory by World Health Organization

In the frame of World Health Organization (WHO) Programme for Eradication of Poliomyelitis (PEP), Virology, Tissue Culture and Enteroviruses Laboratory of Refik Saydam Central Institute of Hygiene has been giving service as "National Laboratory" in this programme and one of the major task of which is to isolate polioviruses from feacal samples of the patients diagnosed as acute flask paralysis (AFP). In the frame of the PEP, WHO has started to accredite all National Polio Laboratories for providing undercontrol and healthy laboratory analysis in European region since 1997. Accreditation provides documentation that the laboratory has the capability and the capacity to detect, identify, and promptly report wild polioviruses that may be present in clinical and environmental specimens. Accreditation of Poliovirus Laboratories is reviewed annually by the WHO Regional Office and is based on laboratory performance during the immediately preceding 12 months with complete data. Tissue Culture and Enteroviruses Laboratory which has been giving service as National Laboratory is accredited fully on February 2002 by WHO.

Key Words: Laboratory accreditation, National poliovirus laboratory

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Etem ÖZKAYA

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

Viroloji, Hücre Kültürü ve Enterovirüs Laboratuvarı

Cemal Gürsel Caddesi No: 16

Sıhhiye-ANKARA

e-mail: poliolab@superonline.com

Makalenin Geliş Tarihi: 01.05.2003   Kabul Tarihi: 25.08.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.