<< Geri Yazdır
Su Çiçeğinde Lokal Steroid Kullanımına Bağlı Yumuşak Doku Nekrozu Gelişen Bir Olgu Sunumu

Su Çiçeğinde Lokal Steroid Kullanımına Bağlı Yumuşak Doku Nekrozu Gelişen Bir Olgu Sunumu

Ebru ARHAN*, Nurcan MENEKŞE*, Gülnar UYSAL**, Tülin R. ŞAYLI***


    * SSK Ankara Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi,

  ** SSK Ankara Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği,

*** SSK Ankara Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Hematoloji Kliniği, ANKARA

ÖZET

Topikal steroidler uygulanan alan ve kullanım süresine bağlı olarak ciltten emilerek sistemik etkileri sonucu ağır ya da ölümcül su çiçeği infeksiyonu riskini arttırırlar. Normal kütanöz immün yanıtın baskılanması, su çiçeği infeksiyonunun yayılmasına ve sekonder bakteriyel infeksiyonlara neden olur. Daha önce sağlıklı olduğu bilinen iki yaşında erkek hasta, su çiçeği geçirmekte iken sağ uylukta ve submandibüler bölgedeki infekte nekrotik lezyonları nedeni ile kliniğimize yatırıldı. Öykü derinleştirildiğinde kaşıntılı su çiçeği lezyonları üzerine aile tarafından doktora başvurmadan eczaneden alınan steroidli bir pomadın (beklazon pomad) topikal olarak uygulandığı öğrenildi. Bu olgu topikal steroidlerin su çiçeği infeksiyonu sırasında kullanımı ile ortaya çıkabilecek komplikasyonlara dikkat çekmek amacı ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Su çiçeği, Steroid, Topikal kullanım, Nekroz

SUMMARY

A Case Report of Soft Tissue Necrosis Due to the Use of Topical Steroid During Varicella Infection

Systemic absorbtion of topical steroids increases the risk of severe or fatal varicella infection due to the surface applied and duration of application. Suppression of normal cutaneous immun response causes the spread of varicella infection and secondary bacterial infections. A previously healthy two years old boy was hospitalized because of the necrotic lesions on his right thigh and submandibular area during varicella infection. With a detailed history of the patient, we learned that his parents have applied a topical steroid (beclasone pamoat) on his itchy vesicular varicella lesions without informing a physician. This case is presented to attract attention to the complications due to the use of topical steroid during varicella infection.

Key Words: Varicella, Steroids, Topical administration, Necrosis

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Tülin R. ŞAYLI

SSK Ankara Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi

Dışkapı-ANKARA

e-mail: tsaylı@tt.net.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 15.10.2003   Kabul Tarihi: 19.02.2004

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.