<< Geri Yazdır
Başvurdurucu Yakınması Ateş, Karın Ağrısı ve İshal Olan Periton Tüberkülozu Olgusu

Başvurdurucu Yakınması Ateş, Karın Ağrısı ve İshal Olan Periton Tüberkülozu Olgusu

Y. Ziya DEMİROĞLU*, Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ**, Selda SAYIN KUTLU**, Şebnem EREN**,
Nurcan BAYKAM**, Başak DOKUZOĞUZ**


  * Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ADANA

** Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

ANKARA

ÖZET

Periton tüberkülozu (TB); abdominal organların TB'sinden komşuluk yoluyla veya miliyer TB'nin seyri sırasında hematojen yolla oluşur. Hastalar genellikle ateş, karın ağrısı, şişkinlik, kilo kaybı gibi yakınmalarla kliniğe başvurur. İshal sık görülen bir semptom değildir. Bu bildiride ishal, ateş, karın ağrısı yakınmaları ile kliniğimize başvuran ve fizik muayenede batında asit saptanan TB olgusu sunulmuştur. Tanı ultrasonografide batında saptanan asit sıvısının spesifik kültüründe Mycobacterium tuberculosis üremesi sonucunda konulmuştur. Sonuç olarak; hastaneye karın ağrısı, ateş ve ishal şikayeti ile gelen ve muayenesinde batında asit tespit edilen hastalarda TB peritonit ayırıcı tanıda öncelikle düşünülecek hastalıklardan biridir.

Anahtar Kelimeler: Periton tüberkülozu, Asit, Karın ağrısı, İshal

SUMMARY

Peritoneal Tuberculosis Presenting with Fever, Abdominal Pain and Diarrhea: Case Report

Tuberculous peritonitis may occur by spread from adjacent intraabdominal tuberculous diseases or haematogenously spread during miliary tuberculosis. Presenting symptoms are usually fever, abdominal pain, abdominal swelling and weight loss, diarrhea is not a common symptom. We report a patient with peritoneal tuberculosis who were presented with diarrhea, fever, abdominal pain and ascites. Mycobacterium tuberculosis was isolated from ascites. Peritoneal tuberculosis should be considered in patients presenting with fever, abdominal pain, diarrhea and ascites.

Key Words: Tuberculosis, Peritoneal, Ascites, Abdominal pain, Diarrhea

Yazışma Adresi:

Dr. Y. Ziya DEMİROĞLU

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Dadaloğlu Mahallesi 39. Sokak No: 6

01250 Yüreğir-ADANA

e-mail: yusufziya2002@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 24.07.2003   Kabul Tarihi: 30.09.2004

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.