<< Geri Yazdır
Bir Üniversite Hastanesinde Bütçe Uygulama Talimatı Öncesinde ve Sonrasında Antibiyotik Kullanımı

Bir Üniversite Hastanesinde Bütçe Uygulama Talimatı Öncesinde ve Sonrasında Antibiyotik Kullanımı

Alpay AZAP*, Kemal Osman MEMİKOĞLU*, Fügen ÇOKÇA*, Emin TEKELİ*


* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Uygun antibiyotik kullanımı üzerindeki ilgide son yıllarda belirgin bir artış gözlenmektedir. Ülkemizde 2003 yılı Şubat ayında yayımlanarak yürürlüğe giren Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ile, antimikrobiyal ajan kullanımına ulusal ölçekte birtakım sınırlamalar getirildi. Bu çalışma, 2003 yılı BUT'un üniversitemiz hastanelerinde antibiyotik kullanımına etkisini araştırmak amacıyla gerçekleştirildi. Hastanemizde BUT'un aktif olarak uygulanmadığı 18 Şubat 2003 günü ve BUT uygulanmaya başladıktan altı ay sonra, 15 Eylül 2003 günü, belirlenen kliniklerde ve yoğun bakım ünitelerinde yatan tüm hastalar tek tek gezilerek, antibiyotik kullanan hastalar belirlendi. Oluşturulan standart bir form aracılığıyla hastalara ait demografik veriler, antibiyotik kullanımından önce infeksiyon hastalıkları konsültasyonu istenip istenmediği, kullanılan antibiyotik adı, dozu, süresi, endikasyonu ve kullanım şekli kaydedildi. Elde edilen bu veriler iki infeksiyon hastalıkları uzmanı ve iki öğretim üyesi tarafından uluslararası rehberler göz önüne alınarak uygunluk yönünden değerlendirildi. BUT öncesinde ve sonrasında hastaların %20.8'i sistemik antibiyotik kullanıyordu. Bu kullanımların BUT öncesinde %36'sı, BUT sonrasında %29'u uygunsuz kullanımdı (p= 0.13). Dahili ve cerrahi klinikler arasında uygunsuz kullanım açısından farklılık yoktu. Endikasyon olmadığı halde antibiyotik kullanılma oranı, BUT sonrasında anlamlı şekilde düşmüştü (p= 0.03). BUT ile infeksiyon hastalıkları konsültasyonu istenme oranında belirgin bir artış gözlendi (%14'ten %42'ye, p< 0.001). BUT öncesinde cerrahi profilaksi uygulamalarının %44'ü, BUT sonrasında ise %36'sı uygunsuz idi (p= 0.39). Uygunsuz antibiyotik kullanımının getirdiği günlük maliyetin 2661 dolardan, 2187 dolara düştüğü görüldü (p= 0.77). Sonuç olarak, BUT'un akılcı antibiyotik kullanımını sağlamak ve maliyeti düşürmek konusunda fayda sağlamakla birlikte, tek başına yeterli olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik kullanım politikası, Bakteriyel direnç, Maliyet, Kısıtlı antibiyotik kullanımı

SUMMARY

The Antibiotic Usage Before and After a Nationwide Antibiotic Restriction Policy at a University Hospital

There is a growing concern on wisely use of antimicrobial agents. Some nationwide restrictions on antibiotic usage have been settled via a regulation released by Turkish government in February 2003. We conducted a study to assess the impact of this nationwide antibiotic restriction policy (NARP) at a university hospital. All hospitalized patients were visited on 18th February 2003 (before the regulation) and on 15th September 2003 (after the regulation). For each patient receiving antibiotic treatment, demographic data, diagnosis, results from microbiological specimens, details of antibiotic administration, indication for treatment or prophylaxis, dosage, dose frequency and administration route were recorded on individual forms. The appropriateness of antimicrobial treatments were assessed by two infectious disease specialists and infectious disease proffessors according to the local and international guidelines. On the first prevalence day and on the second prevalence day 20.8% of patients were receiving antimicrobial treatment. Before and after NARP, 36% and 29% of antimicrobial treatments were judged inappropriate, respectively (p= 0.131). There was not any difference between surgical and medical wards. The rate of antibiotic usage without any clinical indication was significantly decreased after NARP (p= 0.03). After NARP, 42% of the empirical treatments was begun after infectious disease consultation, while it was 14% (p< 0.001) before NARP. Fourty-four percent and 36% of antimicrobial regimens used for surgical prophylaxis was inappropriate before and after NARP, respectively (p= 0.39). The daily cost of inappropriate antibiotic usage was 2661 and 2187 dollars in February and September, respectively (p= 0.77). We conclude that, NARP has a good but unsatisfactory impact on antibiotic usage and cost. Other interventions should be implemented for an optimal outcome.

Key Words: Antibiotic usage, Resistance, Cost, Antibiotic restriction policy

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Alpay AZAP

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Bakteriyoloji ve

İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Sıhhiye-ANKARA

e-mail: alpayazap@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 12.11.2004   Kabul Tarihi: 07.02.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.