<< Geri Yazdır
Menenjit Kliniği ile Başvuran Bir Akut Dissemine Ensefalomiyelit (ADEM) Olgusu

Menenjit Kliniği ile Başvuran Bir Akut Dissemine Ensefalomiyelit (ADEM) Olgusu

Öznur AK*, Serdar ÖZER*, Mustafa DOĞAN*


* Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İSTANBUL

ÖZET

Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM), demiyelinizan bir santral sinir sistemi hastalığı olmakla birlikte, ateş, baş ağrısı ve menenjizm kliniği ile akut menenjit ayırıcı tanısı içerisinde nadir de olsa yer alabilmektedir. Biz de bu yazıda menenjit kliniği ile başvuran bir ADEM olgusunu irdeledik.

Anahtar Kelimeler: Menenjit, Akut dissemine ensefalomiyelit, ADEM

SUMMARY

A Case Report of Acute Disseminated Encephalomyelitis (ADEM) that Presents with Signs of Meningitis

Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) being a demyelinating disorder of the central nervous system, may be considered in the differential diagnosis of acute meningitis because of presentation symptoms of fever, headache, and meningismus. We report an ADEM case who presented with meningitis symptoms.

Key Words: Meningitis, Acute disseminated encephalomyelitis, ADEM

Yazışma Adresi:

Dr. Öznur AK

Doğu Caddesi Kral Sitesi A Blok D: 12

Rahmanlar-İSTANBUL

e-mail: akoznur@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 29.07.2004   Kabul Tarihi: 19.11.2004

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.