<< Geri Yazdır
Hastane İnfeksiyonu Etkeni Olarak İzole Edilen Gram-Negatif Mikroorganizmaların Çeşitli Antibiyotiklere Karşı İn Vitro Duyarlılığının Araştırılması

Hastane İnfeksiyonu Etkeni Olarak İzole Edilen Gram-Negatif Mikroorganizmaların
Çeşitli Antibiyotiklere Karşı İn Vitro Duyarlılığının Araştırılması

Murat DİZBAY*, Dilek ARMAN*


* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Hastane infeksiyonu etkeni olarak izole edilen 251 adet gram-negatif bakterinin çeşitli antibiyotiklere karşı duyarlılıkları agar dilüsyon ve E-test yöntemi ile saptandı. En sık izole edilen gram-negatif bakteriler arasında Escherichia coli ilk sırada yer almıştır (%31.8). Bunu sırasıyla Pseudomonas aeruginosa (%29.5), Acinetobacter baumannii (%18.3) ve Klebsiella spp. (%13.2) izlemektedir. Enterik gram-negatif bakterilerde (E. coli, Klebsiella spp. ve Enterobacter spp.) meropenem, siprofloksasin ve sefoperazon-sulbaktam en etkili antibiyotikler olarak belirlenirken, nonfermenter gram-negatif bakterilerden P. aeruginosa için en etkili üç antibiyotik siprofloksasin, sefoperazon-sulbaktam ve piperasilin-tazobaktam; A. baumannii için ise meropenem, sefoperazon-sulbaktam ve siprofloksasin olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonu, Gram-negatif bakteriler, Antimikrobiyal ilaç direnci

SUMMARY

The Investigation of Antimicrobial Susceptibilities to the Various Antibiotics of Gram-Negative Microorganisms Isolated From Hospital Infections

Antimicrobial susceptibilities to the various antibiotics of 251 gram-negative bacteria isolated from hospital infections were detected by agar dilution and E-test methods. Escherichia coli was the most common isolate among the gram-negative bacteria (31.8%). The others, isolated were respectively as Pseudomonas aeruginosa (29.5%), Acinetobacter baumannii (18.3%) ve Klebsiella spp. (13.2%). Meropenem, ciprofloxacin and cefoperazone-sulbactam were detected the most efficient three antibiotics against  enteric gram-negative bacteria. In the nonfermentative group, the most efficient antibiotics were ciprofloxacin, cefoperazone-sulbactam and piperacillin-tazobactam for P. aeruginosa; and meropenem, cefoperazone-sulbactam and ciprofloxacin for A. baumannii.

Key Words: Hospital infection, Gram-negative bacteria, Antimicrobial drug resistance.

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Murat DİZBAY

Yavuzevler Sokak No: 18/4

Seyranbağları-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 23.08.2004   Kabul Tarihi: 12.04.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.