<< Geri Yazdır
ERCP ile İlişkili Sepsis

ERCP ile İlişkili Sepsis

İffet PALABIYIKOĞLU*, Emin TEKELİ*, Derya AYSEV*, Mustafa ŞIRLAK*, Sibel KAYMAKÇI*,
Sultan DOĞANAY*


* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, ANKARA

ÖZET

Endoskopi uygulamalarının sayısı son yıllarda tüm dünyada önemli bir artış göstermiştir. Tanı amaçlı kullanımının yanında önceden cerrahi işlem gerektiren pek çok girişim artık endoskopik tekniklerle gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamalar, cerrahi girişimlerin infeksiyon başta olmak üzere yol açtığı çeşitli komplikasyonlara yönelik önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Ancak bazı endoskopik girişimler de oldukça ciddi infeksiyonlara yol açabilmektedir. Gastrointestinal endoskopi ile ilişkili infeksiyonların çoğunluğunu, safra yolları tıkanıklığı olan hastalarda yapılan endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) ile ilişkili sepsis oluşturmaktadır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri İnfeksiyon Kontrol Komitesi'nin Gastroenteroloji Bilim Dalı ERCP Ünitesi'nde yürüttüğü bu çalışmada, 2002 yılında ERCP yapılan 1147 hastanın 13 (%1.1)'ünde ve 2003 yılında ERCP yapılan 922 hastanın 17 (%1.8)'sinde ERCP ile ilişkili sepsis saptanmıştır. ERCP ile ilişkili sepsise atfedilebilir mortalite oranı 2002 yılında %23.1, 2003 yılında %29.4 olarak gerçekleşmiştir. Etken sıralamasında ise ilk üç sıraya Escherichia coli, Pseudomonas türleri ile Klebsiella ve Enterobacter türlerinin yerleştiği görülmüştür. Etkenlerin bu şekilde dağılımı, Gastroenteroloji Bilim Dalı ERCP Ünitesi kaynaklı infeksiyonlarda endojen ve ekzojen mekanizmaların birlikte rol oynadığını göstermiştir. Çalışmamızın sonuçları ayrıca, Pseudomonas türlerinin izolasyonundaki artış nedeniyle ERCP ünitesinde endoskopların etkin temizlik ve dezenfeksiyonu başta olmak üzere, infeksiyon kontrol uygulamalarının gözden geçirilmesinin gerekliliğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Endoskopi, ERCP, Dezenfeksiyon, İnfeksiyon, Komplikasyon

SUMMARY

ERCP Related Sepsis

Endoscopic procedures performed worlwide have increased considerably in recent years. In addition to diagnosis, many cases previously necessitating surgery now often can be carried out by endoscopic techniques. However, endoscopy has introduced its own infection risks. Most reports of gastrointestinal endoscopy-associated infection describe sepsis after endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in patients with biliary tract obstruction. During this study which was conducted by Infection Control Committee of Ankara University Hospital, 13 out of 1147 (1.1%) and 17 out of 922 patients (1.8%) had ERCP related sepsis in 2002 and 2003 respectively, at the ERCP Unit of Gastroenterology Department. Sepsis caused mortality was 23.1% and 29.4% in 2002 and 2003 respectively. The first three causative agents were Escherichia coli, Pseudomonas spp. and, Klebsiella + Enterobacter spp. Type and frequency of the causative agents remind that both endogenous and exogenous mechanisms are together responsible for the infections emerging from ERCP unit. Besides, increasing isolation of Pseudomonas spp. brings out the strong need for reevaluation of infection control measures, mainly effective cleansing and disinfection of endoscopes.

Key Words: Endoscopy, ERCP, Disinfection, Infection, Complication

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. İffet PALABIYIKOĞLU

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

İnfeksiyon Kontrol Komitesi

İbn-i Sina Hastanesi

06100 Samanpazarı-ANKARA

e-mail: iffetpala@tnn.net

Makalenin Geliş Tarihi: 10.11.2004   Kabul Tarihi: 16.05.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.