<< Geri Yazdır
İmmünkompetan Hastada Bilateral Diz Artroplastisi Sonrasında Gelişen Aspergillus niger'e Bağlı Yara İnfeksiyonu

İmmünkompetan Hastada Bilateral Diz Artroplastisi Sonrasında Gelişen
Aspergillus niger'e Bağlı Yara İnfeksiyonu

Alpay AZAP*, Özgür DEMİR**, Akın KAYA***, Dilek YAĞCI*, Haluk GÜRİZ****, Emin TEKELİ*,
Numan NUMANOĞLU***


      * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,

    ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

  *** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

**** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA

ÖZET

Altta yatan herhangi bir hastalığı bulunmayan ve 1.5 ay önce dış merkezde bilateral diz protez operasyonu geçiren 69 yaşındaki kadın hasta postoperatif beşinci haftada başlayan dispne, öksürük, plöretik ağrı ve kanlı balgam şikayetleri ile acil servise başvurdu. Bilateral pulmoner emboli saptanması üzerine göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitesine yatırılan hasta entübe edilerek izlenmeye başladı. Ateşleri yüksek seyreden hastanın her iki dizindeki operasyon yerlerinde inflamasyon ve pürülan drenaj olduğu görüldü. Her iki dizde eklemi çevreleyen yumuşak dokuda nekroz gelişti. Nekrotik dokulardan alınan örneğin patolojik incelemesinde bol miktarda mantar hifleri görüldü ve kültüründe Aspergillus niger üredi. Cerrahi debridman ve altı hafta süreyle uygulanan konvansiyonel amfoterisin B (1 mg/kg/gün) tedavisi sonrasında hasta şifa ile taburcu edildi. Uygun antibiyotik tedavisine rağmen gerilemeyen ve nekrozla seyreden cerrahi yara infeksiyonlarının tedavisinde olası etkenler arasında A. niger de akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Aspergillus niger, Cerrahi alan infeksiyonu, Artroplasti

SUMMARY

Surgical Site Infection Caused by Aspergillus niger in an Immunocompetent Patient After Total Knee Arthroplasty Operation

A 69-year-old immunocompetent female patient was admitted to emergency room with complaints of fever, cough, hemoptysis, pleuritic chest pain and dyspnea on the 5th week after implantation of bilateral knee prothesis. She had no other underlying disease. Pulmonary thromboembolism was detected, and the patient was hospitalized in pulmonary intensive care unit. She was intubated and anticoagulant therapy was started. Purulent drainage and necrosis of the surrounding soft tissues in both knees were noticed during the follow up. The pathological examination of the necrotic material demonstrated branching fungal hyphae, and the culture grew Aspergillus niger. Conventional amphotericin B was started along with surgical debridement. After 42 days of amphotericin B therapy the patient was discharged with full recovery. A. niger should be kept in mind while treating surgical site infections with tissue necrosis especially if there is no improvement despite appropriate antimicrobial therapy.

Key Words: Aspergillus niger, Surgical wound infection, Arthroplasty

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Alpay AZAP

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Bakteriyoloji ve

İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

06100 Sıhhiye-ANKARA

e-mail: alpayazap@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 05.02.2005   Kabul Tarihi: 27.05.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.