<< Geri Yazdır
Sağlık Çalışanlarında Tüberkülin Deri Testi ve RD1-ELISPOT T-Hücre Yanıtların Karşılaştırılması

Sağlık Çalışanlarında Tüberkülin Deri Testi ve RD1-ELISPOT T-Hücre Yanıtların Karşılaştırılması

Ahmet SOYSAL*, Ayşegül YAĞCI**, Mustafa BAKIR*


  *  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı,

**  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, İSTANBUL

ÖZET

Sağlık çalışanlarında normal popülasyona oranla daha yüksek tüberküloz infeksiyonu geliştirme riski olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, sağlık çalışanlarında tüberküloz infeksiyonu tanısını tüberkülin deri testi (TDT) ve RD1-ELISPOT testine dayanarak araştırdık. Yirmi sağlık çalışanının 12'sinde TDT pozitif bulunurken, bunların ikisinde RD1-ELISPOT testi negatif olarak saptandı. TDT negatif bulunan sekiz sağlık çalışanının hepsinde RD1-ELISPOT testi de negatif olarak bulundu. Yalancı pozitiflik sonuç verebilen TDT'nin yerine sağlık çalışanlarında tüberküloz hastalığı ve infeksiyonun belirlenmesinde RD1-ELISPOT testinin kullanılmasının gereksiz antimikrobiyal profilaksi kullanımını önleyeceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz infeksiyonu, Tüberkülin deri testi, RD1-ELISPOT testi, Sağlık çalışanı

SUMMARY

Comparision of Tuberculin Skin Test and RD1-ELISPOT Assay in Health Care Workers

Health care worker (HCW)s carry a higher burden of tuberculosis infection than that of the general public. In this study we compared tuberculin skin test (TST) with RD1-ELISPOT assay in detection of tuberculosis infection in HCWs. Twenty HCWs were investigated, among them 12 had a positive and eight had a negative TST result. RD1-ELISPOT assay was negative in all TST negative ones. Among TST positive ones, two subjects had a negative RD1-ELISPOT assay result. Use of RD1-ELISPOT assay in detection of tuberculosis infection may avoid unnecessary antimicrobial prophylaxis.

Key Words: Tuberculosis, Tuberculin test, RD1-ELISPOT assay, Health care worker

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Ahmet SOYSAL

Marmara Üniversitesi Hastanesi

Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Tophanelioğlu Caddesi

Altunizade-İSTANBUL

e-mail: ahsoysal@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 07.04.2005   Kabul Tarihi: 26.07.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.