<< Geri Yazdır
Herpes Ensefalitinin Erken Tanısında Moleküler ve Görüntüleme Yöntemlerinin Önemi: Bir Olgu Sunumu

Herpes Ensefalitinin Erken Tanısında Moleküler ve Görüntüleme Yöntemlerinin Önemi:
Bir Olgu Sunumu

Emine ALP*, Orhan YILDIZ*, Selma GÖKAHMETOĞLU**, Ramazan COŞKUN***, Aslı KÖŞKLÜ*,
Bilgehan AYGEN*


    *  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

  **  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

***  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ

ÖZET

Kırküç yaşında erkek hasta sol kolda uyuşma, konuşma bozukluğu ve ateş yakınmaları ile kliniğimize yatırıldı. Manyetik rezonans incelemesinde temporal lob tabanında serebral sulkuslarda leptomeningeal kontrast tutulumu saptandı. Ön tanıda herpes ensefaliti düşünülen hastaya intravenöz asiklovir 3 x 10 mg/kg/gün başlandı. Beyin omurilik sıvısında polimeraz zincir reaksiyonu ile HSV-DNA 2.180.000 kopya/mL bulundu. Hasta tedavinin 20. gününde kaybedildi.

Anahtar Kelimeler: Herpes ensefaliti, Moleküler yöntemler, Manyetik rezonans görüntüleme

SUMMARY

The Value of Molecular and Imaging Methods for Early Diagnosis of Herpes Encephalitis: A Case Report

A 43 years old man admitted to our clinic with the complaints of paresthesia on his left arm, speech disability and fever. Magnetic resonance imaging showed leptomeningeal contrast involvement in cerebral ulcus on his temporal lobe base. Herpetic encephalitis was considered for the initial diagnosis and intravenous acyclovir 3 x 10 mg/kg/day was started. The HSV-DNA with polymerase chain reaction was 2.180.000 copy/mL in cerebrospinal fluid. He died at the 20th day of the therapy.

Key Words: Herpes encephalitis, Molecular diagnostic techniques, Magnetic resonance imaging

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Emine ALP

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

Anabilim Dalı KAYSERİ

Makalenin Geliş Tarihi: 06.12.2004   Kabul Tarihi: 30.06.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.