<< Geri Yazdır
Herpes Simpleks Ensefaliti: Olgu Sunumu

Herpes Simpleks Ensefaliti: Olgu Sunumu#

Selim Sırrı EREN*, Nefise ÖZTOPRAK*, Mustafa Aydın ÇEVİK*, Gülseren BARAN*, Ayşe ERBAY*,
Esragül AKINCI*, Hürrem BODUR*


* Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA

ÖZET

Herpes simpleks virüsü (HSV), endemik fokal ensefalitte en önemli etyolojik etkendir. Antiviral tedavi verilmeyen olgularda hastalığın mortalitesi %70'in üzerindedir. Bu makalede herpes ensefaliti tanısı konulan, beyin omurilik sıvısında polimeraz zincir reaksiyonu ile HSV-DNA pozitifliği saptanan ve asiklovir tedavisi ile sekelsiz iyileşen 32 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Herpes simpleks virüsü, Ensefalit

SUMMARY

Herpes Simplex Encephalitis: A Case Report

Herpes simplex virus (HSV) is the most important etiological agent of focal encephalitis. Mortality is more than 70% in the patients who are not treated with antiviral drugs. In this case report a patient diagnosed as herpes encephalitis by positive HSV-DNA in cerebrospinal fluid, and treated with acyclovir without any complication is presented.

Key Words: Encephalitis, Herpes simplex, Herpes encephalitis

#Bu olgu XXXI-Türk Mikrobiyoloji Kongresi (19-23 Eylül 2004, Kuşadası)'nde poster olarak sunulmuştur.

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Nefise ÖZTOPRAK

Şehit Osman Temiz Mahallesi

9. Cadde No: 130/9

06450 Dikmen-ANKARA

e-mail: nefiseoztoprak@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 09.05.2005   Kabul Tarihi: 01.07.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.