<< Geri Yazdır
Hepatit C'de Güncel Yaklaşımlar

Hepatit C'de Güncel Yaklaşımlar

Reşat ÖZARAS*


* İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

ÖZET

Akut ve kronik hepatit, siroz ve hepatoselüler kansere yol açabilen hepatit C virüsü ile dünyada 170 ile 350 milyon arasında insanın infekte olduğu sanılmaktadır. İlk olarak 1989 yılında tanımlanan bu virüsün tanı, tedavi ve önlenmesine ilişkin çok hızlı gelişmeler yaşanmıştır. Kan yoluyla bulaşın önemi anlaşıldıktan sonra, rutin tarama başlatılmış, kan ve kan ürünleri ile geçişte belirgin bir azalma görülmüştür. Moleküler yöntemlerin gelişmesi ile virüsün saptanması ve kantite edilmesi sağlanmış, böylece infeksiyonun tanısı ve tedaviye yanıtın izlenmesi kolaylaşmıştır. İnterferon (IFN) uygulaması ile sağlanan kısıtlı yanıt, ribavirinin eklenmesi ve uzun etkili pegile IFN molekülünün kullanıma girmesi ile artırılmıştır. Aşı çalışmaları etkin bir sonuca ulaşamamıştır. Mevcut tedaviler hastaların yaklaşık yarısında yetersiz kaldığından, yeni tedavi yaklaşımlarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kronik hepatit C, Epidemiyoloji, Tanı, Tedavi, İnterferon

SUMMARY

Hepatitis C Infection: Current Approach

Hepatitis C virus (HCV) associates acute and chronic liver injury, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma, and infects an estimated 170 to 350 million people worldwide. After the identification of the virus in 1989, substantial advances occured over the last years in the fields of diagnosis, treatment, and prevention. After recognising the role of transmission via infected blood, routine screening for anti-HCV decreased the transmission by this route significantly. Molecular methods improved detection and quantitation of the virus and thus led to easy recognition of the virus and monitoring the response to the treatment. Limited response yielded from interferon (IFN) treatment, improved after combination treatment with ribavirin and giving long acting pegylated IFN. The studies did not result in an effective vaccine. Since the current therapies can not provide a solution in nearly half of the patients, new options are needed.

Key Words: Hepatitis C, Chronic, Epidemiology, Diagnosis, Treatment, Interferon

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Reşat ÖZARAS

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

34303 Cerrahpaşa-İSTANBUL

Makalenin Geliş Tarihi: 30.09.2005   Kabul Tarihi: 06.10.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.