<< Geri Yazdır
Güncel Bir Halk Sağlığı Sorunu: Trişinellozis

Güncel Bir Halk Sağlığı Sorunu: Trişinellozis

Nedim ÇAKIR*


* Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR

ÖZET

Ülkemizde besin sağlığı güvencesinin azlığı bilinen bir gerçektir. Bunun bir parçası olarak 2003 yılının son ayı içinde İzmir'de Trichinella britovi ile oluşmuş ve hemen 600'ün üzerinde hastanın dahil olduğu bir trişinelloz salgını saptanmıştır. Bu derlemede bu salgın nedeniyle Trichinella epidemilerinin genel karakteri gözden geçirilmiştir. Trişinellozis başta T. britovi olmak üzere daha bir dizi Trichinella türü ile oluşabilmektedir. Sorumlu etlerin en başında evcil ya da yabanil domuzlar gelmekteyse de bunlardan başka at, ayı, diğer memeli hayvanlar ile tropikal bölgelerde sürüngenler, hatta kuşlar bile Trichinella türlerini kasları içinde barındırabilmektedir. Bütün bu geniş bulaştırıcı hayvan tür aralığı, şaşkın parazitlik olasılığı hastalığın epidemiyolojisi ile ilgili bilgi elde edilmesinde ciddi engel çıkarmaktadır. Bu nedenle etlerin kontrolü kadar çiğ et yeme alışkanlığının terk edilmesi sağlıklı et tüketimi açısından önemli faktördür.

Anahtar Kelimeler: Trichinella, İnfeksiyon, Tanı, Tedavi

SUMMARY

Trichinellosis: A Current Public Health Problem

Trichinellosis is very rare disease in Islamic countries because of the religious restrictions. We detected one of the worlds largest trichinellosis epidemics affected more than five hundred people in Izmir at the end of 2003. The  traditional raw meatball (çiğköfte) which was contaminated with infected wild boar minced meat and sold by a famous street meatball peddler was the main source of the outbreak and it was caused by Trichinella britovi. The main characteristics of trichinellosis outbreaks has been reviewed in this article. Trichinellosis is zoonotic diseases mainly caused by a number of Trichinella genus. Although T. spiralis is the most common causes this disease which transmitted by mainly consumption of farm pigs and seen in worldwide, T. britovi is also the second most common species transmitted by the consumption of wild boar and horse meat and especially seen in European continent. Trichinella genus is sensitive heating and freezing with the exceptions of arctic specieses that is more resistant to extreme cold conditions. Moreover Trichinella specieses has been detected in not only carnivorous/omnivorous mammals like pigs or wild boar but a number of animals including horses, polar bears  unexpectedly as well as cows and sheeps, and non-mammal vertebrata animals like freshwater fishes, crocodiles and some carnivorous birds. In these circumstances restriction of pork or wild boar consumption will not prevent human trichinellosis, but main issues should be obviate the un-or-undercooked meat consumption. This will prevent not only outbreaks of trichinellosis but a number of other zoonoses like toxoplasmosis and some helmintic diseases as well.

Key Words: Trichinella, Infection, Diagnosis, Treatment

Yazışma Adresi:

Prof. Dr. Nedim ÇAKIR

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

35340 İnciraltı-İZMİR

e-mail: nedim.cakir@deu.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 08.11.2005   Kabul Tarihi: 15.11.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.