<< Geri Yazdır
Dicle Üniversitesi Hastanesi'ndeki Antibiyotik Tüketimi İndeksi ve Geliştirilen Kontrollü Antibiyotik Kullanımının Etkileri

Dicle Üniversitesi Hastanesi'ndeki Antibiyotik Tüketimi İndeksi ve
Geliştirilen Kontrollü Antibiyotik Kullanımının Etkileri

Mustafa Kemal ÇELEN*, Salih HOŞOĞLU*, Mehmet Faruk GEYİK*, Şerife AKALIN*, Celal AYAZ*


* Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR

ÖZET

Antibiyotik kullanım yoğunluğunu objektif olarak gösteren "antibiyotik tüketimi indeksi (ATİ)"; Dünya Sağlık Örgütü tarafından her antibiyotik için belirlenen günlük optimal kullanım miktarı olan "tanımlanmış gün dozu (TGD)" olarak belirlendikten sonra, 100 yatış gün (YG)'e oranlanarak hesaplanmaktadır. Hastanemizin ATİ'si 90.7 TGD/100 YG bulundu. Hastanemizin dört kliniğinde (yanık ünitesi, göğüs kalp damar cerrahisi, nöroşirürji ve nefroloji) infeksiyon hastalıkları uzman doktorunun düzenli ziyaretleri ile bazı antibiyotiklerin kontrollü kullanımı sağlandı. Kontrol grubu olarak müdahale edilmeyen iki klinik (gastroenteroloji, hematoloji) seçildi. Çalışmaya dahil edilen klinikler hastane infeksiyonu (Hİ) yönünden laboratuvara ve hastaya dayalı aktif sürveyans yöntemi ile prospektif olarak izlendi. Müdahale edilen kliniklerde müdahale öncesi ve sonrası dönemdeki altı aylık ATİ değeri sırasıyla; 128-83, 102.7-90, 71.5-64 ve 109.8-84 olarak bulundu. Müdahale edilmeyen iki klinikteki değerler ise sırasıyla; 62.7-60.7 ve 103-106.5 idi. Dört klinikte altı aylık dönemde 80.000 dolar tasarruf sağlandığı ve Hİ gelişiminde de artış olmadığı görüldü. Bu dört klinikte ilk altı aylık dönemde Hİ oranı %8.3 iken, müdahale sonrası dönemde %4.9 bulundu. Sonuç olarak, eğitimin ve infeksiyon hastalıkları konsültasyonunun antibiyotik tüketiminde belirgin azalma ve ekonomik kazanç sağladığı ve aynı zamanda antibiyotik kısıtlamasının Hİ'lerde artışa neden olmadığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, Tüketim, Maliyet, Hastane infeksiyonu

SUMMARY

Antibiotic Consumption Index and Effects of Restricted Antibiotic Use in Dicle University Hospital

The objective consumption rate of antibiotics at our hospital has been measured using "antibiotic consumption index (ACI)" described by World Health Organization. In our hospital, ACI was found 90.7 DDDs/100-Bed Day (BD). In the first level of study, antimicrobial consumption was measured. In the second level, an educational intervention program was started for four of the departments (the study departments). The incidence of hospital infections was monitored during the first and second six-month periods. The index was 128 to 83 in burn unit, 109.8 to 84 in department of nephrology, 102.7 to 90 in thoracic and cardiac surgery (TCS) and 71.5 to 64 in neurosurgery. There was no remarkable change in control departments that 62.7 to 60.7 in gastroenterology and 103 to 106.5 DDDs/100-BD in haematology. Approximately 80.000 dollar were saved from antibiotic budget in the four study departments during the second semester. In the study departments, nosocomial infection rate was found 8.3% in the first semester and 4.9% in the second semester. As a conclusion, educational programs for rational antibiotic consumption and consultations from infectious diseases department are thought to be effective to prevent irrational antibiotic consumption and our new antibiotic policy did not resulted in an increase in nosocomial infection in our hospital.

Key Words: Antibiotics, Consumption, Cost, Hospital infection

Yazışma Adresi:

Dr. Mustafa Kemal ÇELEN

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

21280 DİYARBAKIR

e-mail: mkcelen@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 28.04.2005   Kabul Tarihi: 01.08.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.