<< Geri Yazdır
Mersin Merkez ve Bağlı İlçelerde Bruselloz Seroprevalansı ve İlişkili Faktörlerin Anket Yöntemi ile Araştırılması

Mersin Merkez ve Bağlı İlçelerde Bruselloz Seroprevalansı ve
İlişkili Faktörlerin Anket Yöntemi ile Araştırılması

Elif ŞAHİN*, Ali KAYA*, Özlem KANDEMİR*, Gülden ERSÖZ*, Gürol EMEKDAŞ**


  * Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,

** Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MERSİN

ÖZET

Mersin bölgesinde Ekim 2003-Kasım 2003 tarihleri arasında, seçilmiş bazı gruplarda serum aglutinasyon testi (SAT) kullanılarak bruselloz seroprevalansı araştırıldı. Aglutinasyon testinde Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsü'nün standart Brucella abortus antijeni kullanıldı. Pozitif sonuç için sınır 1/10'luk sulandırım alındı. Araştırmaya alınan bireylere sosyodemografik özellikleri, hayvan uğraşıları, süt ve süt ürünlerini tüketim biçimleri ve brusellozla ilgili olabilecek yakınmalarını saptamak amacıyla bir anket uygulandı. Çalışmaya alınan 600 kişide bruselloz seroprevalansı %13.2 olarak saptandı. Test pozitifliğinin, incelenen parametrelerden meslek, yerleşim bölgesi, eğitim düzeyi, hayvan besleme durumu, süt ve süt ürünlerinin tüketim biçimi, iştahsızlık, kilo kaybı gibi yakınmalar ile ilişkili olduğu belirlenmişdi.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Seroprevalans, Aglutinasyon testleri

SUMMARY

The Investigation of Seroprevalance of Brucellosis and Related Factors with A Questionnaire in Mersin Province

Brucellosis seropositivity was searched using serum agglutination test on some selected groups in Mersin province between October and November 2003. In this study, Brucella abortus antigen provided from Pendik Veterinarian Research Institute was used. Sera with titers equal or more than 1/10 were accepted as positive. A questionnaire was applied to the subjects to reveal sociodemographic properties, animal occupation, consumption of milk and milk products and complaints about brucellosis. In a population of 600 persons, the seroprevalence rate of brucellosis was found as 13.2%. The relationships between agglutination test positivity and educational background, settlement place, occupation, animal breeding, consumption of milk and milk products, and complaints of loss of appetite and weight loss were found significant.

Key Words: Brucellosis, Seroprevalence, Agglutination tests

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Elif ŞAHİN

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Mikrobiyoloji ve

İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

MERSİN

e-mail: elif_sahin75@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 21.06.2005   Kabul Tarihi: 21.05.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.