<< Geri Yazdır
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Sürveyansı: Alet Kullanım ve Alet İlişkili İnfeksiyon Oranları

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Yoğun Bakım Ünitelerinde
Hastane İnfeksiyonları Sürveyansı: Alet Kullanım ve Alet İlişkili İnfeksiyon Oranları

İffet PALABIYIKOĞLU*, Emin TEKELİ*, Fügen ÇOKÇA*, Özay ARIKAN AKAN*, Necmettin ÜNAL*,
Derya AYSEV*, Mustafa ŞIRLAK*, Ülker DOĞRU*, Ethem GEÇİM*, Erdal İNCE*, Sibel KAYMAKÇI*,
İlkay ERBEKTAŞ*, Sevilay KİRAZ*, Sultan ÖZTÜRK*, Serpil LALE*, Tekmile KÖSE*


* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri İnfeksiyon Kontrol Komitesi, ANKARA

ÖZET

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri İnfeksiyon Kontrol Komitesi, hastane infeksiyonu gelişme riski yüksek kliniklerde yürüttüğü sürveyans çalışmalarına ek olarak Haziran 2004 tarihinden bu yana, yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde invaziv araç kullanımı ile ilişkili infeksiyonların sürveyansını da yapmaktadır. Böylelikle, hastane infeksiyonlarının sık görüldüğü birimler olan YBÜ'lerde, daha etkin infeksiyon kontrolü stratejileri oluşturulması hedeflenmiştir. Bu çalışmada, 2004 yılına ait veriler incelenmiştir. Yedi aylık bu dönemde, yatak sayıları 8-20 arasında değişen altı YBÜ'de izlenen toplam 2381 hastada, 124'ü invaziv alet kullanımı ile ilişkili 199 infeksiyon belirlenmiştir. YBÜ'de 1000 alet gününe göre ventilatörle ilişkili pnömoniler (VİP)'in 8.6-63.5; santral venöz kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları (SVKİ-KDİ)'nın 5.3-40.8 ve üriner kateterle ilişkili üriner sistem infeksiyonları (ÜKİ-ÜSİ)'nın 1.6-18.9 arasında değiştiği belirlenmiştir. VİP etkenlerinin %71.4'ünün gram-negatif basiller olduğu; bunlardan en sık Klebsiella ve Enterobacter türlerinin izole edildiği belirlenmiştir. SVKİ-KDİ'de %65.4 oranında gram-pozitif kokların rol oynadığı ve ilk iki sıraya koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS) ile Staphylococcus aureus'un yerleştiği saptanmıştır. ÜKİ-ÜSİ'de ise Escherichia coli en sık tanımlanan etken olmuştur. Bu sürveyans yöntemi, YBÜ'de gelişen hastane infeksiyonlarının nedenlerine ve etkin infeksiyon kontrolü gerçekleştirilmesine yönelik değerli bilgiler vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonu, Alet kullanım oranı, Alet ilişkili infeksiyon oranı

SUMMARY

Hospital Infection Surveillance in Intensive Care Units of Ankara University Hospitals: Device Utilization and Device-Associated Infection Rates

In addition to surveillance in departments carrying high risk for hospital infection, Infection Control Committee of Ankara University has been conducting surveillance of device utilization and device-associated infections in intensive care units (ICUs) since June 2004. Thus, the aim is to create more effective infection control measures in ICUs which are high risk areas for hospital infection. During the first 7 months of 2004, 199 infections, of which 124 were device associated, were documented in 2381 patients hospitalized at 6 ICUs with bed capacities between 8 and 20. Ventilator associated pneumonia (VAP) rates were between 8.6-63.5, central line-associated blood stream infection (BSI) rates were between 5.3-40.8 and catheter-associated urinary tract infection (UTI) rates were between 1.6-18.9. Leading agents responsible from VAP were Klebsiella spp. and Enterobacter spp.; gram-negative species covering 71.4% of the whole. Central line-associated BSIs were mainly caused by gram-positive cocci (65.4%), coagulase negative staphylococci and Staphylococcus aureus being the leading two agents. Escherichia coli was the major causative agent for UTIs. This surveillance method gives important clues concerning causes of hospital infections and organization of hospital infection measures.

Key Words: Nosocomial infections, Device utilization ratio, Device-associated infection rate

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. İffet PALABIYIKOĞLU

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

İnfeksiyon Kontrol Komitesi

İbn-i Sina Hastanesi

06100 Samanpazarı-ANKARA

e-mail: iffetpala@tnn.net

Makalenin Geliş Tarihi: 26.07.2005   Kabul Tarihi: 21.05.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.