<< Geri Yazdır
Gram-Negatif Mikroorganizmaların Etken Olduğu Ventilatörle İlişkili Pnömonide İmipenem-Silastatin/Amikasin ile Tikarsilin-Klavulanik Asit/Amikasin Tedavilerinin Karşılaştırılması

Gram-Negatif Mikroorganizmaların Etken Olduğu Ventilatörle İlişkili Pnömonide
İmipenem-Silastatin/Amikasin ile Tikarsilin-Klavulanik Asit/Amikasin Tedavilerinin Karşılaştırılması

Ahmet ELALDI*, Canan AĞALAR**, Tuna DEMİRDAL***, Murat SAYIN*, Rüçhan TÜRKYILMAZ*


    * S.B. Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, ANKARA

  ** Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KIRIKKALE

*** Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, AFYON

ÖZET

Ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde sık görülen infeksiyondur. Bu çalışma, Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Ocak 1997-Ocak 2000 tarihleri arasında reanimasyon ve acil yoğun bakımdaki hastalarda yapıldı. Prospektif ve randomize olarak planlanan çalışmamızda tikarsilin/klavulanik asit (4 x 3.1 g) ve amikasin (1 x 1 g) kombinasyonu ile imipenem-silastatin (4 x 500 mg) ve amikasin (1 x 1 g) kombinasyonları gram-negatif mikroorganizmaların etken olduğu 35 ventilatör ilişkili pnömonili  erişkin hastaya uygulanarak karşılaştırıldı. Her iki grup arasında risk faktörlerinin yüzde dağılımı ve mortalite oranları arasında istatistiksel olarak fark yoktu (p> 0.05). Çalışmamızda şiddetli pnömonisi olan hastalarda her iki antibiyotik kombinasyonu bakteriyel eradikasyon ve klinik cevap olarak benzer etkinlikte bulundu.

Anahtar Kelimeler: Ventilatörle ilişkili pnömoni, Yoğun bakım ünitesi, Tedavi

SUMMARY

Treatment of Ventilator-Associated Gram-Negative Pneumonia with Imipenem-Cilastatin/Amikacin Versus Ticarcillin-Clavulanate/Amikacin

Ventilator-associated pneumonia (VAP) is a common nosocomial infection in the intensive care unit (ICU). This study was performed in the Reanimation and Emergency ICUs of the Ankara Dışkapı Education and Research Hospital between January 1997 and January 2000. In a randomized, prospective trial, we compared imipenem-cilastatin (500 mg four times a day) + amikacin (1 g single dose a day) with ticarcillin/clavulanate (3.1 g four times a day) + amikacin (1 g single dose a day) for the treatment of VAP in 35 adult ICU patients. In this study, there was no statistically significant difference between the mortality rates and risk factors of the group I patients and group II patients (p> 0.05). Our results demonstrate that in patients with VAP, there is no significant difference between combination therapy with ticarcillin-clavulanate/amikacin and imipenem-cilastatin/amikacin in terms of bacteriological eradication and clinical response.

Key Words: Ventilator-associated pneumonia, Intensive care units, Therapy

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Canan AĞALAR

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

KIRIKKALE

e-mail: agalarc@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 14.06.2005   Kabul Tarihi: 21.05.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.