<< Geri Yazdır
Piyonefroz ile Seyreden Bir Bruselloz Olgusu

Piyonefroz ile Seyreden Bir Bruselloz Olgusu

Hayrettin AKDENİZ*, Hasan KARSEN*, Muret ERSÖZ ARAT*, Turan BUZĞAN**, Kubilay YAPICI*


  * Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN

** S.B. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ANKARA

ÖZET

Bu makalede, üretero-pelvik bileşkedeki darlığın sebep olduğu grade IV hidronefroz-piyonefroz, plevral efüzyon, batında yaygın asit, hepatosplenomegali kliniği ile seyreden bir bruselloz olgusu sunuldu. Yirmialtı yaşındaki erkek hasta medikal ve radyolojik girişimle tedavi edildi. Hastaya sol nefrektomi önerildi, ancak kabul etmedi.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Hidronefroz, Piyonefroz, Plevral efüzyon, Asit

SUMMARY

A Case of Brucellosis Presenting with Pyonephrosis

In this paper, a case of brucellosis presenting with a clinical picture of grade IV hydronephrosis-pyonephrosis caused by stricture in ureteropelvic junction, plevral effusion, widespread ascites in abdomen and hepatosplenomegaly is presented. Twenty-six-year-old male patient was treated with medical and radiological intervention. Left nephrectomy was advised to the patient but he did not accept it.

Key Words: Brucellosis, Hydronephrosis, Pyelonephritis, Pleural effusion, Ascites

Yazışma Adresi:

Dr. Hasan KARSEN

Halilağa Mahallesi

Erkam Sitesi B Blok No: 4

VAN

e-mail: hasankarsen@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 29.12.2005   Kabul Tarihi: 27.04.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.