<< Geri Yazdır
Kronik Hepatit B Virüs (HBV) İnfeksiyonunda HBV-DNA Düzeylerinin Saptanmasının Önemi

Kronik Hepatit B Virüs (HBV) İnfeksiyonunda HBV-DNA Düzeylerinin Saptanmasının Önemi

Aslı Gamze ŞENER*, İlhan AFŞAR*, Zafer BUYRAÇ**, Metin TÜRKER*


  * Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı,

** Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İZMİR

ÖZET

Hepatit B e antijeni (HBeAg) kronik hepatit B virüs (HBV) infeksiyonunda viral replikasyon, infektivite ve süregelen karaciğer hasarının önemli bir göstergesidir. HBV-DNA saptanması ise özellikle seronegatif olgularda mutant virüsle infeksiyonun saptanmasında, tedaviye başlama ve izleminde önemli bir basamaktır. Bu çalışmanın amacı, HBeAg/anti-HBe varlığında HBV-DNA'nın önemini vurgulamaktı. Toplam 92 serum örneği HBV-DNA için eş zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), HBeAg/anti-HBe için enzim immünassay (EIA) ile tarandı. HBV-DNA 92 örneğin 32 (%34.7)'sinde 105 ≥ genom/mL, 60 (%65.2)'ında 104 ≤ genom/mL idi. Otuziki örneğin 28 (%87.5 )'i HBeAg pozitif/anti-HBe negatif, 4 (%12.5)'ü HBeAg negatif/anti-HBe negatif idi. Altmış örneğin ise 54 (%90)'ü HBeAg negatif/anti-HBe pozitif, 6 (%10)'sı HBeAg pozitif/anti-HBe negatif idi. HBeAg/anti-HBe tetkiki HBV-DNA'nın durumunu yansıtmayabilir. Bu nedenle kronik HBV infeksiyonunda HBeAg/anti-HBe yanında HBV-DNA bakılması uygundur.

Anahtar Kelimeler: Kronik hepatit B, HBV-DNA, Tanı

SUMMARY

Importance of Detection of HBV-DNA in Chronic Hepatitis B Infection

Hepatitis B e antigen (HBeAg) is an important marker of viral replication, infectivity and ongoing liver injury in chronic hepatitis B virus (HBV) infection. Furthermore HBV-DNA detection is crucial step in the diagnosis of HBV infection in seronegative cases: for detection of viraemia with mutant virus, for deciding about starting treatment and for monitoring the efficacy of treatment of HBV infection.The aim of this study was to detect of importance of HBV-DNA in HBeAg/anti-HBe existence. Totally 92 serum samples were screened for the presence of HBV-DNA with real-time polymerase chain reaction (PCR) and for HBeAg/anti-HBe with enzymeimmunassay (EIA). HBV-DNA was ≥ 105 genom copies/mL in 32 (34.7%) and ≤ 104 genom copies/mL in 60 (65.2%) of 92 serum samples. Of 32 samples, 28 (87.5%) were HBeAg positive/anti-HBe negative, 4 (12.5%) were HBeAg negative/anti-HBe negative. Of 60 samples, 54 (90%) were HBeAg negative/anti-HBe positive, 6 (10%) were HBeAg positive/anti-HBe negative. Presence or absence of HBeAg/anti-HBe may not necessarily reflect the serum HBV-DNA, particularly in persistent infection. Consequently, it has been recommended that HBV-DNA with HBeAg/anti-HBe should be detected in chronic HBV infection.

Key Words: Hepatitis B, Chronic, DNA, Viral, Diagnosis

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Aslı Gamze ŞENER

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Yeşilyurt-İZMİR

e-mail: asgam@mynet.com

Makalenin Geliş Tarihi: 16.11.2005   Kabul Tarihi: 14.02.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.