<< Geri Yazdır
Kikuchi-Fujimoto Hastalığı: Bir Olgu Sunumu

Kikuchi-Fujimoto Hastalığı: Bir Olgu Sunumu

Elif DOYUK KARTAL*, Emine DÜNDAR**, Nurettin ERBEN*, İlhan ÖZGÜNEŞ*, Gaye USLUER*


  * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,

** Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR

ÖZET

Histiyositik nekrotizan lenfadenit olarak bilinen Kikuchi-Fujimoto hastalığı (KFH) başlıca genç yetişkinlerde görülen, birçok hastalığı taklit edebilen, prognozu iyi, kendi kendini sınırlayan, sık görülmeyen klinik ve patolojik bir tablodur. Tüberküloz ve malign lenfoma gibi muhtemel yanlış tanılara neden olabileceği için hastalık klinik olarak önemlidir. Bu yüzden erken biyopsi yapılması kesin tanı konulmasında yardımcıdır ve gereksiz araştırmalar yapılmasını önler. Biz ateş ve lenf nodlarında şişmeyle başvuran 22 yaşında bir kadın hastada KFH olgusu tanımladık. Lenf nodlarının eksizyonel biyopsisi sonrası hızlı bir klinik iyileşme gözlenmesi dikkat çekiciydi. Hastaya hiçbir tedavi verilmedi ve altı hafta içinde tam gerileme gözlendi. Bu olguda KFH'nin klinik, histolojik özellikleri ve klinik sonucu vurgulamıştır.

Anahtar Kelimeler: Kikuchi-Fujimoto hastalığı, Servikal lenfadenit, Histiyositik nekrotizan lenfadenit

SUMMARY

Kikuchi-Fujimoto Disease: A Case Report

Kikuchi-Fujimoto disease, also known as histiocytic necrotizing lympadenitis, is an uncommon clinical and patological autolimited feature of bening prognosis that may mimic many other diseases diagnosed chiefly in young adults. It is clinically significant because of possible misdiagnosis of other diseses such as malignant lymphoma or tuberculosis. Thus, an early biopsy is instrumental in making definite diagnosis and preventing unnecessary investigation. We described a case of Kikuchi-Fujimoto disease in a 22-year-old woman who presented with swollen lymph nodes and a fever. A rapid clinical improvement after lymph nodes excisional biopsy was remarkable. No treatment was given, and a full recovery was achived within six weeks. In this case had emphasized the clinical, histologic features, and outcome of Kikuchi-Fujimoto disease.

Key Words: Kikuchi-Fujimoto disease, Lymphadenitis, Histiocytic necrotizing lympadenitis

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Elif DOYUK KARTAL

Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi

Tıp Sitesi B Blok 8/14

ESKİŞEHİR

e-mail: edoyuk@ogu.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 26.06.2006   Kabul Tarihi: 06.09.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.