<< Geri Yazdır
Yüksek Dereceli Non-Hodgkin Lenfomalı Bir Hastada Chryseobacterium indologenes Bakteriyemisi

Yüksek Dereceli Non-Hodgkin Lenfomalı Bir Hastada
Chryseobacterium indologenes Bakteriyemisi

Sema KÜÇÜKTAĞ*, Rabin SABA**, Kamil TEMİZKAN***, Gözde ÖNGÜT****, Betil ÖZHAK****,
Levent ÜNDAR***


      * Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

    ** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

  *** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı,

**** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA

ÖZET

Non-Hodgkin lenfoma nedeniyle tedavi gören bir hastada nötropenik dönemde gelişen bir Chryseobacterium indologenes bakteriyemisi olgusu sunulmuştur. Antibiyotik duyarlılık testi sonucuna göre tedaviye siprofloksasin eklenmiş ve tedavinin 10. gününde yanıt alınan hasta, lökosit ve trombosit değerlerinin yükselmesi sonrası taburcu edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nötropeni ve ateş, Chryseobacterium indologenes, Bakteriyemi

SUMMARY

Bacteremia Caused by Chryseobacterium indologenes in a Patient with High Grade Non-Hodgkin Lymphoma

We report a case of bacteremia caused by Chryseobacterium indologenes in a patient who was treated due to the non-Hodgkin lymphoma and developed neutropenia and fever. According to the antimicrobial susceptibility test result, ciprofloxacin was added to the treatment. On the 10th day of the treatment a good response was achieved and the patient discharged after complete recovery.

Key Words: Neutropenia, Fever, Chryseobacterium, Bacteremia

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Rabin SABA

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

07070 Arapsuyu-ANTALYA

e-mail: rabin@akdeniz.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 26.12.2005   Kabul Tarihi: 12.10.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.