<< Geri Yazdır
Pansitopeni ile Seyreden Bir İnfeksiyöz Mononükleoz Olgusu

Pansitopeni ile Seyreden Bir İnfeksiyöz Mononükleoz Olgusu

Saliha BAKIR ÖZBEY*, Halis AKALIN*, Emel YILMAZ*, Yasemin HEPER*, Canan EVCİ*,
Atila ÖZKAN**, Reşit MISTIK*, Safiye HELVACI*


  * Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,

** Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, BURSA

ÖZET

Pansitopeni, infeksiyöz mononükleoz olgularında nadir görülen bir komplikasyondur. Bu yazıda anemi, lökopeni ve trombositopenisi olan ve semptomatik tedaviyle kendi kendini sınırlayan bir infeksiyöz mononükleoz olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyöz mononükleoz, Pansitopeni, İnfeksiyon

SUMMARY

Infectious Mononucleosis Complicated with Pancytopenia

Pancytopenia associated with EBV is a rare complication. In this study, a case of infectious mononucleosis with pancytopenia that is resolved spontaneously was reported.

Key Words: Infectious mononucleosis, Pancytopenia, Infection

Yazışma Adresi:

Prof. Dr. Halis AKALIN

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji

Anabilim Dalı

16059 Görükle-BURSA

e-mail: halis@uludag.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 05.06.2006   Kabul Tarihi: 11.08.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.