<< Geri Yazdır
Nedeni Bilinmeyen Ateş Yönüyle Erişkin Still Hastalığı: Yedi Olgunun İrdelenmesi

Nedeni Bilinmeyen Ateş Yönüyle Erişkin Still Hastalığı: Yedi Olgunun İrdelenmesi

Öznur AK*, Serdar ÖZER*


* Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

İSTANBUL

ÖZET

Erişkin Still hastalığı (ESH) etyolojisi bilinmeyen, nadir görülen sistemik inflamatuvar bir hastalıktır. ESH'nin karakteristik bulguları; ateş, döküntü ve artrit olmakla birlikte, ateş başlangıçta tek bulgu olabilir. Bu yüzden olgular çoğunlukla nedeni bilinmeyen ateş (NBA) olarak değerlendirilir. Hastalığa özgü bir laboratuvar testi yoktur. Bu hastalıkta tanı; uzamış ateşe yol açabilen diğer nedenlerin (infeksiyonlar, kanserler, kollajenazlar vb.) dışlanması ve önerilen tanı ölçütlerine göre konmaktadır. Son yıllarda yüksek ferritin değerlerinin tanıyı desteklediği ileri sürülmektedir. Bu çalışmada, 2001-2005 yılları arasında NBA tanısıyla izlediğimiz ve ESH tanısı alan yedi olgu irdelenmiştir. Olgularımızdaki en sık bulgular ateş, artralji ve döküntü olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Nedeni bilinmeyen ateş, Erişkin Still hastalığı, Ateş

SUMMARY

Adult-Onset Still's Disease with regard to Fever of Unknown Origin: Evaluation of Seven Cases

Adult-onset Still's disease (AOSD) is a rare systemic inflammatory disorder of unknown etiology, characterized by the triad of fever, skin rash, and arthritis, however fever may be the only sign at the onset of disease, so it can present with a fever of unknown origin (FUO). There are no specific diagnostic laboratory tests for AOSD. The diagnosis is based upon suggested criteria after exclusion of other causes of prolonged fever (such as infectious diseases, neoplasms or collagen vascular diseases, etc.). A greatly elevated serum ferritin level proved to be an additional valuable diagnostic clue. In this paper, we present seven cases followed in our clinic between 2001 and 2005 with AOSD who were investigated as FUO. Fever, artralgia, and rash were found as the most common findings in our patients.

Key Words: Fever of unknown origin, Adult-onset Still's disease, Fever

Yazışma Adresi:

Dr. Öznur AK

Doğu Caddesi, Kral Sitesi

A Blok, D:12

Rahmanlar-İSTANBUL

e-mail: akoznur@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 21.03.2006   Kabul Tarihi: 14.10.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.