<< Geri Yazdır
Çocukluk Çağında Deri Şarbonu: Bir Vaka Takdimi

Çocukluk Çağında Deri Şarbonu: Bir Vaka Takdimi

Çağla KARAKOÇ*, Melike KESER**, Ayper SOMER**, Nezahat GÜRLER***, Aydan AKMAN***,
Bahar ÇALIŞKAN**, Nevin HATİPOĞLU**, Nuran SALMAN**, Işık YALÇIN**


    * İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

  ** İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı,

*** İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

ÖZET

Şarbon, Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde endemik olarak görülebilen ve Bacillus anthracis tarafından oluşturulan bir zoonozdur. Hastalığın en sık rastlanan formu, %95 sıklıkla görülen deri şarbonudur. Bu yazıda infekte bir koyunla temas sonrası sol elde siyah nekrotik lezyon, sol kolda ödem ve kızarıklık gelişen 10 yaşında bir kız çocuğu sunulmaktadır. Lezyondan alınan direkt sürüntü preparasyonunda morfolojik olarak B. anthracis'i düşündüren kalın gram-pozitif çomaklar saptanan, kültürde de izole edilen suşun  B. anthracis olduğu belirlenen bu vaka nedeniyle ağrısız nekrotik ülser, vezikül gelişen ve hayvanla temas öyküsü bulunanlarda deri şarbonu düşünülmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şarbon, Deri, Çocuk, Bacillus anthracis

SUMMARY

Cutaneous Anthrax in Childhood: A Case Report

Anthrax is a zoonosis produced by Bacillus anthracis, and as a human infection is endemic in several areas of the world, including Turkey. The most common form of the disease is cutaneous anthrax, which accounts for 95% of all cases.  We report here a 10 years old girl who had a history of exposure to infected sheep, and presented with a black necrotic lesion on the left hand, and edema with hiperemia on the left arm. B. anthracis was demonstrated by direct smear and culture from the lesion. This case presentation demonstrates that cutaneous anthrax should be considered in any patient with a painless necrotic ulcer with vesicles, and a history of exposure to animals.

Key Words: Anthrax, Cutaneous, Child, Bacillus anthracis

Yazışma Adresi:

Dr. Çağla KARAKOÇ

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Fatih-İSTANBUL

e-mail: ckarakoc@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 01.12.2005   Kabul Tarihi: 17.12.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.