<< Geri Yazdır
Nötropenik Ateş Olgusunda Nadir Bir Bakteremi Etkeni: Achromobacter xylosoxidans

Nötropenik Ateş Olgusunda Nadir Bir Bakteremi Etkeni: Achromobacter xylosoxidans

Ahmet DİRİCAN*, Bilgin ARDA**, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN**, Ajda TURHAN***,
Mahmut TÖBÜ*, Filiz BÜYÜKKEÇECİ*, Sercan ULUSOY**


    *  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı,

  **  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

***  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR

ÖZET

Achromobacter xylosoxidans immün sistemi baskılanmış hastalarda invaziv infeksiyonlara neden olabilen gram-negatif bir bakteridir. Bu makalede ülkemizde bildirilen ilk A. xylosoxidans'ın etken olduğu bakteremi atağı sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Achromobacter xylosoxidans, Bakteremi, Nötropeni

SUMMARY

A Rare Cause of Bacteremia in a Neutropenic Fever Case: Achromobacter xylosoxidans

Achromobacter xylosoxidans is a gram-negative bacteria that may cause invasive infections in immuno-suppressive patients. In this article the first A. xylosoxidans bacteremia case reported from Turkey, is presented.

Key Words: Achromobacter xylosoxidans, Bacteremia, Neutropenia

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Bilgin ARDA

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Bornova-İZMİR

e-mail: bilgin.arda@ege.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 29.05.2006   Kabul Tarihi: 22.02.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.