<< Geri Yazdır
İmmünsüpresif Tedavi Alan Behçet Hastasında Gelişen Shigella flexneri Bakteremisi: Olgu Sunumu

İmmünsüpresif Tedavi Alan Behçet Hastasında Gelişen Shigella flexneri Bakteremisi:
Olgu Sunumu

İbrahim ERAYMAN*, Emel TÜRK ARIBAŞ*, Vildan FIRAT*, Mehmet BİTİRGEN*


* Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA

ÖZET

Shigella bakterileri genellikle gastrointestinal sistem infeksiyonlarına neden olup, karın ağrısı, kanlı mukuslu ishal ve ateşle seyreden bir hastalık tablosu oluştururlar. Bakteremi sık olmayan bir durum olup, daha çok iki yaşın altındaki ve malnütrisyonlu çocuklarda gelişir.Yüksek mortalite oranına sahip olan Shigella bakteremisi erişkinlerde genellikle diyabet, steroid kullanımı gibi predispozan bir faktör varlığında ortaya çıkan nadir bir komplikasyondur.

Biz bu makalede Behçet hastalığı olan ve immünsüpresif tedavi olan 56 yaşında S. flexneri bakteremisi gelişen bir olgu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, Shigella flexneri, Bakteremi

SUMMARY

Shigella flexneri Bacteremia in a Patient with Behcet's Disease and Receiving Immunosuppressive Treatment: A Case Report

Shigella bacteremia usually causes gastrointestinal infections and has a table of disease accompanied by abdominal pain, bloody diarrhoea and fever. Bacteremia is not a common case but develops in the children under two years age and in malnourished children. Shigella bacteremia has a high rate of mortality and is a rare complication in adults which usually occurs in the presence of predisposing factors as diabetes and steroid use.

In this study we presented a case, who had Behçet's disease and received immunosuppressive treatment, developed S. flexneri bacteremia at the age of 56.

Key Words: Behcet's disease, Shigella flexneri, Bacteremia

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERAYMAN

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

Anabilim Dalı

Meram-KONYA

e-mail: drerayman@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 31.07.2006   Kabul Tarihi: 27.01.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.