<< Geri Yazdır
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Karşı Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlık Çalışanlarının
İnfluenza Aşısına Karşı Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Ayşe ERBAY*, Dilek KANYILMAZ**, Aliye BAŞTUĞ*, Deniz AKTAŞ**, Nebahat AVCI**,
Nurhayat BAYAZIT*, Mustafa Aydın ÇEVİK*, Hürrem BODUR*


  * Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
** Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, ANKARA

ÖZET

Sağlık çalışanları, influenza açısından mesleksel bulaş ve sonrasında hastalık gelişimi yönünden risk altındadır. Bu çalışma sağlık çalışanlarının influenza aşısına karşı olan tutum ve davranışlarının araştırılması amacıyla planlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen influenza aşısı 20-30 Kasım 2006 tarihleri arasında İnfeksiyon Kontrol Komitesi aşı merkezinde sağlık personeline uygulandı. Aşılama çalışmaları bittikten sonra personel listesinden rastgele seçilen 315 sağlık çalışanına anket yapıldı. 2006-2007 sezonu için influenza aşısı olma oranı %34.6 idi. Doktor ve yardımcı sağlık personelinin aşılanma oranları arasında fark yoktu. Sağlık çalışanlarının %47.7'si hastanede aşılanmıştı. Aşı yaptırmama nedenlerinin başında aşının koruyuculuğunun yetersiz olduğunu düşünme (%38) gelmekteydi. Sonuç olarak; uygulanan ücretsiz influenza aşılama programları ile sağlık çalışanlarının influenza aşısı yaptırma oranlarını; kampanyaların zamanlaması ve sağlık çalışanlarının influenza infeksiyonunun önemi, aşının faydaları ve yan etkileri konusundaki bilgi düzeylerini etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: İnfluenza, Aşı, Sağlık çalışanı

SUMMARY

Evaluation of the Attitudes and Behaviors of Health Care Workers Toward Influenza Vaccine in Ankara Numune Education and Research Hospital

Health care workers (HCWs) are at risk for occupational exposure to influenza and subsequent illness. This study was done to assess the attitudes and acts of the HCWs toward influenza vaccination. Influenza vaccine which was provided by Ministry of Health was administered to HCWs at Vaccination Center of Infectious Control Department between November 20 and 30, 2006. After the vaccination procedures finished, a survey was done to 315 HCWs which were selected randomly from personel sheets. Influenza vaccination rate was 34.6% for 2006-2007 season. There was no significant difference between vaccination rates of physician staff and nursing staff. 47.7% of the HCWs were vaccinated at the hospital. The main reason for not being vaccinated was consideration of the vaccine as ineffective (38%). To conclude, the timing of the campaigns and educational interventions to HCWs about the importance of the influenza infection, benefits and side effects of the vaccine have influence on vaccination rates of free influenza vaccination programs.

Key Words: Influenza, Vaccine, Health care worker

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Ayşe ERBAY

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2. İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

ANKARA

e-mail: ayseerbay@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 05.03.2007   Kabul Tarihi: 14.06.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.