<< Geri Yazdır
Atipik Kızamık Sendromu (Bir Olgu Nedeniyle)

Atipik Kızamık Sendromu (Bir Olgu Nedeniyle)

Vedat TURHAN*, Efrahim ADAM**, H. Cem GÜL***, A. Bülent BEŞİRBELLİOĞLU***,
Alaattin PAHSA***


    * Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL

  ** Asker Hastanesi İntaniye Servisi, BURSA

*** Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, ANKARA

ÖZET

Atipik kızamık sendromu pediatrik tıbbi literatürde ilk kez 1965 yılında Rauh ve Schmidt tarafından tanımlanmış ve o tarihten beri iyi bilinen bir tablo olmuştur. Ancak, yetişkinlerdeki klinik tablonun döküntüyle seyreden pek çok hastalıkla benzer özellikler göstermesi tanıyı zorlaştırmaktadır. Burada sunulmakta olan hasta 21 yaşında genç bir erkek olup, atipik kızamık sendromu gelişmeden önce son derece sağlıklı idi. Periferden merkeze doğru yayılım gösteren makülopapüler döküntü gelişmeden 10 gün kadar öncesinde üşüme-titreme, farenjit, bulantı-kusma gibi semptomlar ortaya çıkmıştı. Semptomlara daha sonra pnömoni ve hepatit de eklendi. Hastalığın nekahat döneminde oldukça yüksek bir "rubeola" IgG titresi elde edildi. Sıklıkla çocuklarda rapor edilmiş olan ve daha çok 1983 yılından önce ölü kızamık aşısıyla aşılanmış olan bireylerin daha sonradan vahşi kızamık virüsüyle karşılaşmaları sonucunda ortaya çıkan bir tablo olarak bilinen atipik kızamık sendromunun hastamızda görülme sebebi olarak ise farklı bir olası mekanizma düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Atipik kızamık sendromu, Döküntü, Yetişkin hasta

SUMMARY

Atypical Measles Syndrome (Report of One Adult Case)

Atypical measles syndrome has been reported extensively in the pediatric medical literature. It was first recognized by Rauh and Schmidt in 1965 and then it became a well known clinical picture. However, the clinical picture in the adult is similar to that of many other diseases, making the diagnosis elusive. The case reported here, a young man, had been in excellent health until the onset of a perplexing syndrome. He had been ill for 10 days with chills, pharyngitis, and vomiting; later, a nonpruritic, maculopapular rash developed. Symptoms progressed to pneumonitis and hepatitis. In convalescent period, a rubeola titer was obtained and was found to be considerably elevated. Because of the unusual nature and course of the exanthems and the pulmonary involvement, the diagnosis was atypical measles syndrome. Initially, it occurred in children who were exposed to wild measles virus several years after they were immunized with killed measles vaccine. However, in our case a different theory is offered to explain the pathogenesis of this disease.

Key Words: Measles, Exanthem, Adult

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Vedat TURHAN

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Servisi

34668 Üsküdar-İSTANBUL

e-mail: vedatturhan@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 25.01.2007   Kabul Tarihi: 05.04.2007

Yazdır


[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.