<< Geri Yazdır
Infectious Etiology of Hospitalized Community-Acquired Pneumonia Patients in Turkey

Türkiye'de Toplum Kökenli Pnömoni Tanısıyla Hospitalize Edilen Hastalarda Etkenler

Hakan ERDEM1, Cumhur ARTUK1, Ömer COŞKUN1


1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

ÖZET

Bu makale Türkiye'de toplum kökenli pnömoni nedeni ile hastanelere yatırılan hastalarda etkenleri irdelemeyi amaçlamaktadır. On dört bölgesel çalışma irdelenmiştir. Pnömokoklar birincil etkendir ve ardından enterik gram-negatif bakteriler, pnömokok dışı streptokoklar, Staphylococcus aureus ve Haemophilus influenzae gelmektedir. Diğer yandan, atipik pnömonilerde en sık Mycoplasma türleri, ardından Chlamydia ve Legionella grubu bakteriler görülmektedir. Atipik pnömoniler Türkiye'de tüm pnömonilerin %29'unu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimler: Toplum kökenli infeksiyonlar, Pnömoni, Etyoloji, Türkiye

SUMMARY

Infectious Etiology of Hospitalized Community-Acquired Pneumonia Patients in Turkey

Hakan ERDEM1, Cumhur ARTUK1, Ömer COŞKUN1


1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Gulhane Military Medical Academy,

Ankara, Turkey

This paper aims to evaluate the causative agents in patients hospitalized due to community-acquired pneumonia in Turkey. Fourteen local studies are assessed and pneumococci are the main etiological agents followed by enteric gram-negative bacilli, streptococci other than pneumococci, Staphylococcus aureus and Haemophilus influenzae. On the other hand, Mycoplasma species are the leading etiological agents preceeding Chlamydia and Legionella in atypical pneumonia that comprise 29% of community-acquired pneumonia in Turkey.

Key Words: Community-acquired infections, Pneumonia, Etiology, Turkey

Geliş Tarihi/Received: 17/04/2009 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 27/04/2009

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Hakan ERDEM

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

06018 Etlik, Ankara-Türkiye

E-posta: hakanerdem1969@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.