<< Geri Yazdır
Başlık

Besin Kaynaklı (İntestinal) Şarbon: Türkiye İçin Sorun mu?

Mehmet DOĞANAY1


1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

ÖZET

Şarbon başlıca otobur hayvanların hastalığı olup insanlara da bulaşabilmektedir. Hastalık dünya genelinde görülür. Gelişmiş ülkelerde iyi kontrol edilmesine karşın bazı gelişmekte olan ülkelerde hala kontrol altına alınamamıştır. Günümüzde Bacillus anthracis sporlarının biyolojik savaş ve biyoterörizm ajanı olarak kullanım potansiyeli nedeniyle şarbona verilen önem artmaktadır. İnsanlardaki infeksiyon evcil hayvanlardaki hastalık insidansı ile ilişkilidir. Şarbon insanlarda başlıca üç formda meydana gelir: Kütanöz, respiratuar ve sindirim sistemi (intestinal). Primer infeksiyonun bir komplikasyonu olarak nadiren sepsis ve menenjit meydana gelebilir. Önceki 20 yılda kütanöz şarbon ve respiratuar şarbon kadar dikkat çekmeyen sindirim sistemi şarbonu orofarengeal ve gastrointestinal olmak üzere iki formda görülür. Penisilin şarbon tedavisinde halen iyi bir seçenektir. Orofarengeal veya intestinal şarbon tedavisinde destekleyici tedavi ile beraber 10-14 gün süreyle iki ya da daha fazla antibiyotik kombinasyonu önerilmektedir. İlerlemiş intestinal şarbonda cerrahi rezeksiyon hayat kurtarabilir. İyi veteriner uygulamaları; hayvanların şarbona karşı aşılanmaları ve hayvan sahiplerinin eğitimi endemik/hiperendemik bölgelerdeki infeksiyonun kontrolünde etkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Şarbon, Sindirim, İnsan, Orofarenks, Çiftçilik

SUMMARY

Ingestional (Oral Route/Enteric) Anthrax: Is It a Problem in Turkey?

Mehmet DOĞANAY1


1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Erciyes,

Kayseri, Turkey

Anthrax is primarily a disease of herbivores that can be transmitted to humans. The disease occurs worldwide. Although the disease is well controlled in industrial and agricultural areas in western developed countries, it is still far from controlled in some developing countries. Currently, anthrax has assumed greater importance as a result of the potential use of Bacillus anthracis spores as an agent of bioterrorism and biological warfare. The infection in humans is correlated with the incidence of disease in domestic animals. Anthrax occurs primarily in three forms in humans: cutaneous, respiratory and ingestional. Sepsis and meningitis can develop rarely as a complication of primary infection. Ingestional anthrax has not received as much attention as cutaneous and inhalational anthrax in the last two decades; it is divided into two forms as oropharyngeal and gastrointestinal. Penicillin is still the drug of choice in the treatment of anthrax. In the therapy of oropharyngeal or intestinal anthrax, two or more antibiotic combinations with supportive therapy are suggested for 10-14 days. Surgical resection of advanced intestinal anthrax may be life-saving. Good veterinary practice in endemic areas, immunization of animals against anthrax and education of animal owners can be effective in controlling infection in endemic/hyperendemic areas.

Key Words: Anthrax, Ingestion, Humans, Oropharynx, Agriculture

Geliş Tarihi/Received: 04/06/2009 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 11/06/2009

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Mehmet DOĞANAY

ErciyesÜniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

38039 Kayseri-Türkiye

E-posta: mdoganay@erciyes.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.