<< Geri Yazdır
Linezolid ile Tedavi Edilen Metisiline Duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA)'un Etken Olduğu Menenjit-Serebrit Olgusu

Linezolid ile Tedavi Edilen Metisiline Duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA)'un
Etken Olduğu Menenjit-Serebrit Olgusu*

Dilek ARMAN1, Nuran SARI1, Büşra ERGÜT SEZER1, Nesrin ATA1, Murat DİZBAY1, Kenan HIZEL1,
Fikret İLERİ2, Fatma ULUTAN1


1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AnabilimDalı, Ankara, Türkiye

2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak, Burun, Boğaz Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

* Bu çalışma 24-28 Ekim 2007 tarihinde Ankara'da yapılan 1. EKMUD Kongresinde poster olarak sunulmuştur.

# This study has been presented as poster presentation in EKMUD Congress, 24-28 October 2007, Ankara, Turkey

ÖZET

Stafilokokların etken olduğu menenjitler sıklıkla risk faktörleri varlığında gelişen ve tedavilerinde güçlüklerin söz konusu olabildiği klinik tablolardır. Burada 43 yaşında Samter sendromu tanısı ile izlenen erkek hastada frontal sinüs ve nazal polip operasyonundan üç ay sonra gelişen otit-mastoidite sekonder menenjit-serebrit tablosu sunulmuştur. Beyin omurilik sıvısı kültüründe metisiline duyarlı Staphylococcus aureus izole edilen hasta, 15 gün intravenöz daha sonra 25 gün oral linezolid 2 x 600 mg/gün ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiş; iki yıllık takip boyunca herhangi bir komplikasyon ya da nüks saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Menenjit, Staphylococcus aureus, Linezolid

SUMMARY

A Case of Methicillin-Sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) Meningitis-Cerebritis
Treated with Linezolid

Dilek ARMAN1, Nuran SARI1, Büşra ERGÜT SEZER1, Nesrin ATA1, Murat DİZBAY1, Kenan HIZEL1,
Fikret İLERİ2, Fatma ULUTAN1


1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Gazi,

Ankara, Turkey

2 Department of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine, University of Gazi, Ankara, Turkey

Staphylococcal meningitis frequently develops in the presence of risk factors, and difficulties in the treatment may be seen. We report herein a 43-year-old male patient with meningitis-cerebritis secondary to otitis-mastoiditis, which developed three months after frontal sinus and nasal polyp operation due to Samter's syndrome. A methicillin-sensitive Staphylococcus aureus was isolated from the cerebrospinal fluid. The patient was treated with linezolid 2 x 600 mg/day, 15 days intravenously followed by 25 days peroral. The patient recovered successfully with the treatment, and no recurrence or complication was detected during the two-year follow-up.

Key Words: Meningitis, Staphylococcus aureus, Linezolid

Geliş Tarihi/Received: 12/01/2009 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 14/09/2009

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Nuran SARI

Şimşek Sokak İlbank Apartmanı No: 37/5

Aşağı Ayrancı, Ankara-Türkiye

E-posta: nuran_sari2003@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.