<< Geri Yazdır
Pandemik H1N1 Grip Aşısının Toplumda ve Sağlık Çalışanlarında Kabul Edilebilirliğinin Değerlendirilmesi

Pandemik H1N1 Grip Aşısının Toplumda ve Sağlık Çalışanlarında Kabul Edilebilirliğinin Değerlendirilmesi

Serdar GÜL1, Ömer Tolga GÜLER2, Murat YEŞİLYURT1, Doğan Barış ÖZTÜRK3, Esen UZ GÜL4,
Mesut YEŞİL5, Mehmethan TURAN6, Ferit KUŞCU3


1 SB Sorgun Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Yozgat, Türkiye

2 SB Sorgun Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Yozgat, Türkiye

3 SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Ankara, Türkiye

4 SB Sorgun Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Yozgat, Türkiye

5 SB Sorgun Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Yozgat, Türkiye

6 SB Sorgun Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Yozgat, Türkiye

ÖZET

Giriş: Yeni bir salgın olan H1N1 gribi dünya popülasyonunu etkilemiş ve dünya genelinde yaklaşık 16.000 ölüme yol açmıştır. Günümüzde hastalıktan korunmak için en etkili yol aşılanmadır.

Materyal ve Metod: Hastanemizde görev yapan sağlık çalışanlarına, hastaneye çeşitli sebeplerle başvuran hasta ve hasta yakınlarına yüz yüze görüşme ile anket uygulandı.

Bulgular: Çalışmaya 127'si sağlık çalışanı olmak üzere 1500 gönüllü katıldı. Toplamda 223 (%14.9) kişinin aşı olduğu, olmayanlarda ise aşıyı kabul etmemedeki en önemli nedenin yan etki korkusu olduğu saptandı. Aşılanma oranları sağlık çalışanlarında anlamlı olarak daha yüksekti ve eğitim düzeyi ile paraleldi.

Sonuç:Çalışmamızda toplumda aşı kampanyasına katılımın beklenenden düşük olduğu gözlenmiştir. Aşının salgınların yayılmasını önlemede en etkili yol olduğunu bildiğimiz için, karşılaşabileceğimiz olası salgınlarda aşılanma oranlarının artırılabilmesi amacıyla, sağlık çalışanları, medya ve siyasetçilerin birlikte hareket etmesi ve toplumun korkularına yanıt vermesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: İnfluenza A virüsü, H1N1 subtipi, Grip aşısı

SUMMARY

Acceptance of the Pandemic H1N1 Influenza Vaccine by the Public and Health Care Workers

Serdar GÜL1, Ömer Tolga GÜLER2, Murat YEŞİLYURT1, Doğan Barış ÖZTÜRK3, Esen UZ GÜL4,
Mesut YEŞİL5, Mehmethan TURAN6, Ferit KUŞCU3


1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Sorgun State Hospital, Yozgat, Turkey

2 Clinic of Obstetric and Gynecology, Sorgun State Hospital, Yozgat, Turkey

3 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey

4 Clinic of Psychiatry, Sorgun State Hospital, Yozgat, Turkey

5 Clinic of Urology, Sorgun State Hospital, Yozgat, Turkey

6 Clinic of Chest Diseases, Sorgun State Hospital, Yozgat, Turkey

Introduction: A new pandemic H1N1 influenza virus affected the world population and caused approximately 16000 deaths worldwide. Vaccination remains the most effective means of prevention.

Materials and Methods: A face-to-face questionnaire survey was conducted among the health care workers of our hospital and patients admitted to various clinics.

Results: A total of 1500 volunteers participated in the survey; 127 of them were health care workers in our hospital. Total vaccine coverage was found to be 14.9%. The main reason for the refusal was the fear of side effects. The uptake rates were significantly higher in health care workers and were positively correlated with the educational level.

Conclusion: The public acceptance of the vaccine was found to be less than expected. Since vaccination is the most effective means of preventing the spread of the disease among the population, we believe that for the forthcoming pandemia, health care workers, politicians and mass media should react in cooperation to manage public concerns, in order to increase the acceptance rates of the vaccination.

Key Words: Influenza A virus, H1N1 subtype, Influenza vaccines

Geliş Tarihi/Received: 26/03/2010 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 04/06/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Doğan Barış ÖZTÜRK

SB Çankırı Devlet Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Çankırı-Türkiye

E-posta: dbarisozturk@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.