<< Geri Yazdır
Servikal Travma Sonrası Nedeni Bilinmeyen Ateş: Olgu Sunumu

Servikal Travma Sonrası Nedeni Bilinmeyen Ateş: Olgu Sunumu

Ayşe KAYAKALEM1, İmran HASANOĞLU1, Banu TAŞER1, Rahmet GÜNER1, Mehmet A. TAŞYARAN1


1 SBAnkara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Ankara, Türkiye

ÖZET

Üst torakal ve servikal vertebra yaralanması gelişen olgularda otonomik disfonksiyona bağlı olarak gelişen ateş, infeksiyöz tablolardan ayrılması zor bir klinik tablodur. Ateşin bu etyolojiye bağlanabilmesi, başta infeksiyöz hastalıklar olmak üzere diğer tüm nedenlerin dışlanmasıyla olmaktadır. Kliniğimizde servikal vertebra travması sonrası nedeni bilinmeyen ateş ile izlediğimiz bir olgu sunularak, bu grup hastalarda ateş etyolojisinde noninfeksiyöz sebepler arasında otonomik disfonksiyona dikkat çekilmesi hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nedeni bilinmeyen ateş, Spinal kord travmaları, Vücut ısısı regülasyonu

SUMMARY

Fever of Unknown Origin After Cervical Spine Injury: Case Report

Ayşe KAYAKALEM1, İmran HASANOĞLU1, Banu TAŞER1, Rahmet GÜNER1, Mehmet A. TAŞYARAN1


1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara Ataturk Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey

In cases with upper thoracal and cervical spine injury, it is difficult to distinguish fever based on autonomic dysfunction from that with infectious causes. Fever can be associated with autonomic dysfunction by eliminating all possible causes, primarily infectious and non-infectious diseases. We present a case with fever of unknown origin after cervical spine injury to call attention to autonomic dysfunction in the etiology of fever in such cases.

Key Words: Fever of unknown origin, Spinal cord Injuries, Body temperature regulation

Geliş Tarihi/Received: 24/05/2010 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16/07/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Dr. Ayşe KAYA KALEM

SB Ankara Atatürk Eğitim ve

Araştırma Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Bilkent, Ankara-Türkiye

E-posta: dr.aysekaya09@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.