<< Geri Yazdır
Acinetobacter İnfeksiyonları: Mikrobiyolojik Tanı ve Direnç

Acinetobacter İnfeksiyonları: Mikrobiyolojik Tanı ve Direnç

Tuna DEMİRDAL1


1 Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Afyonkarahisar, Türkiye

ÖZET

Çoklu ilaca dirençli Acinetobacter spp. infeksiyonları tüm dünyada infeksiyon hastalıkları uzmanlarının çözülmesi gereken önemli bir sorunu olarak görülmektedir. Acinetobacter spp. nozokomiyal salgınlara yol açmakta ve artan oranlarda çoklu ilaca direnç göstermektedir. Direnç beta-laktamların hidrolizi, dış membran proteinindeki değişiklikler ve efluks pompalarının aktivitesindeki artışla olabilmektedir. Bu makale Acinetobacter spp. direnci ile ilgili güncel bilgileri içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter, İlaç direnci, İnfeksiyon

SUMMARY

Acinetobacter Infections: Microbiological Diagnosis and Resistance

Tuna DEMİRDAL1


1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Kocatepe,

Afyonkarahisar, Turkey

Infections caused by multidrug-resistant Acinetobacter spp. present challenges to infectious diseases physicians worldwide. Acinetobacter spp. emerge as a cause of nosocomial outbreaks and are characterized by increasing multidrug resistance. Described resistance mechanisms include hydrolysis by beta-lactamases, alterations in outer membrane proteins and penicillin-binding proteins, and increased activity of efflux pumps. This article is included as a contribution to the current knowledge of resistance of the microorganism.

Key Words: Acinetobacter, Drug resistance, Infection

Geliş Tarihi/Received: 02/12/2010 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 12/12/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Tuna DEMİRDAL

Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

İzmir Yolu 8. km 03200 Afyonkarahisar-Türkiye

E-posta: tunademirdal@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.