<< Geri Yazdır
Corynebacterium striatum: An Unusual Pathogen of Nosocomial Meningitis

Corynebacterium striatum: Nozokomiyal Menenjitte Nadir Bir Patojen

Emine ALP1, Duygu PERÇİN2, Ahmet SELÇUKLU3, Mehmet DOĞANAY1


1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

ÖZET

Elli beş yaşındaki kadın hasta subaraknoidal kanama nedeniyle acil servise başvurdu. Hastaya eksternal ventriküler drenaj takıldı. İki gün sonra hastada Acinetobacter baumannii menenjiti gelişti. Kolistin temin edilemediği için intravenöz tigesiklin (200 mg/gün) ve intratekal netilmisin (9 mg/gün) verildi. Kolistin 10 gün sonra başlanabildi. Kolistin intravenöz (240 mg/gün) ve intratekal (10 mg/gün) olarak, intratekal netilmisin ile birlikte verildi ve tigesiklin kesildi. Eksternal ventriküler drenajdan tekrarlayan işlemler sonrası, hastada Corynebacterium striatum menenjiti gelişti. Vankomisin (2 g/gün) ve intratekal gentamisin (8 mg/gün) tedavisi başlandı. Ancak hasta bu tedavinin ikinci günü kaybedildi.

Anahtar Kelimeler: Corynebacterium striatum, Menenjit, Eksternal ventriküler drenaj

SUMMARY

Corynebacterium striatum: An Unusual Pathogen of Nosocomial Meningitis

Emine ALP1, Duygu PERÇİN2, Ahmet SELÇUKLU3, Mehmet DOĞANAY1


1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Erciyes,

Kayseri, Turkey

2 Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Erciyes,

Kayseri, Turkey

3 Department of Neurosurgery, Faculty of Medicine, University of Erciyes, Kayseri, Turkey

A 55-year-old woman was admitted due to subarachnoidal hemorrhage, and external ventricular drainage catheter was inserted. Two days after the procedure, carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii meningitis developed. After 10 days of treatment with intravenous tigecycline (200 mg/day) and intrathecal netilmicin (9 mg/day), colistin was obtained, and the antimicrobial therapy was changed to intravenous and intrathecal colistin, together with intrathecal netilmicin; tigecycline was stopped. Cerebrospinal fluid sterility could not be achieved under this therapy, and after repeated manipulation of the external ventricular drainage catheter, Corynebacterium striatum was isolated from two cultures of cerebrospinal fluid, which were performed on consecutive days. Vancomycin (2 g/day) and intrathecal gentamicin (8 mg/day) were initiated; however, the patient died on the second day of this therapy.

Key Words: Corynebacterium striatum, Meningitis, Drainage

Geliş Tarihi/Received: 15/09/2010 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 27/12/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Emine ALP

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

38039 Kayseri-Türkiye

E-posta: ealp@erciyes.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.