<< Geri Yazdır
West Nile Virus Infections

Batı Nil Virüsü İnfeksiyonları

Zeliha KOÇAK TUFAN1, Cemal BULUT1


1 SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

ÖZET

Batı Nil virüsü, asemptomatik infeksiyondan ölümcül seyreden ensefalite kadar farklı kliniklerle karşımıza çıkabilen, salgınlara neden olabilen bir virüstür. Son yıllarda Türkiye'de ve çevre ülkelerde yaz aylarında görülmeye başlanmış olması dikkatleri bu virüse çekmiştir. Virüs, Batı Nil ateşine ve menenjit, ensefalit ve akut flask paraliziyi içeren Batı Nil nöroinvaziv hastalıklarına neden olabilmektedir. Tanıda virüsün izolasyonu, polimeraz zincir reaksiyonu ve ELISA kullanılabilmektedir. Tedavide yeni gelişmeler olmakla birlikte  spesifik bir tedavisi yoktur. Semptomatik ve destek tedavi esastır.

Anahtar Kelimeler: Batı Nil virüsü, Ensefalit, Menenjit

SUMMARY

West Nile Virus Infections

Zeliha KOÇAK TUFAN1, Cemal BULUT1


1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

West Nile virus may cause a wide range of clinical presentations ranging from asymptomatic cases to fatal outcomes. Since it has been seen in Turkey and neighboring areas in recent years, it has attracted increased attention. The virus can cause West Nile fever and West Nile neuroinvasive disease, which includes meningitis, encephalitis and acute flaccid paralysis. Diagnosis is made by virus culture, polymerase chain reaction and ELISA. There is no specific therapy for West Nile virus infection and the principal therapy is mainly symptomatic.

Key words: West Nile virus, Meningitis, Encephalitis

Geliş Tarihi/Received: 04/02/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/02/2011

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN

SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

06340 Ulucanlar, Ankara-Türkiye

E-posta: drztufan@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.