<< Geri Yazdır
Seronegatif Lyme Hastalığı: Tanısı Dokuda PCR ile Doğrulanmış İki Olgu Sunumu

Seronegatif Lyme Hastalığı: Tanısı Dokuda PCR ile Doğrulanmış İki Olgu Sunumu

Ferhat ARSLAN1, Sevgi ERGİN2, Fehmi TABAK1, Kenan MİDİLLİ2, Ali MERT1


1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

İstanbul, Türkiye

ÖZET

Lyme hastalığı Ixodes cinsi kenelerin vektör olduğu Borrelia burgdorferi sensu lato tarafından oluşturulan sistemik bir hastalıktır. Erken klinik evrede ilk bulgu eritema kronikum migranstır. Bu bildiride polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile tanısı konulmuş iki seronegatif eritema kronikum migrans olgusu tartışılmıştır. Bu bildiride B. burgdorferi sensu lato'nun erken evre tanısında PCR'nin önemini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Seronegatif, Lyme hastalığı, Polimeraz zincir reaksiyonu, Eritema kronikum migrans

SUMMARY

Seronegative Lyme Disease: Report of Two Cases Confirmed with PCR

Ferhat ARSLAN1, Sevgi ERGİN2, Fehmi TABAK1, Kenan MİDİLLİ2, Ali MERT1


1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Cerrahpasa Medicine,

University of Istanbul, Istanbul, Turkey

2 Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Faculty of Cerrahpasa Medicine, University of Istanbul,

Istanbul, Turkey

Lyme disease is a multisystem disorder transmitted by ticks of the genus Ixodes and caused by Borrelia burgdorferi sensu lato. Its early clinical symptom is erythema chronicum migrans. Herein, two seronegative erythema chronicum migrans cases diagnosed by polymerase chain reaction (PCR) are reported. We emphasize the importance of PCR in early detection of B. burgdorferi sensu lato.

Key Words: Seronegative, Lyme disease, Polymerase chain reaction, Erythema chronicum migrans

Geliş Tarihi/Received: 19/08/2010 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 21/01/2011

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Ferhat ARSLAN

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

34303 Cerrahpaşa, İstanbul-Türkiye

E-posta: ferhatarslandr@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.