<< Geri Yazdır
Seronegatif Brusella Oligoartriti: Gecikmiş Tanı Alan Bir Olgu Sunumu

Seronegatif Brusella Oligoartriti: Gecikmiş Tanı Alan Bir Olgu Sunumu

Nuran AKMİRZA İNCİ1, İlhami ÇELİK2, Filiz ÜNLÜ3


1 SB Şehitkamil Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Gaziantep, Türkiye

2 SB Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Kayseri, Türkiye

3 SB Şehitkamil Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Gaziantep, Türkiye

ÖZET

Bruselloz multisistemik bir hastalık olması ve değişik klinik şekillerde ortaya çıkması nedeniyle çoğunlukla tanı karmaşasına neden olan bir infeksiyon hastalığıdır. Bu yazıda ateş, bilateral diz eklemlerinde ağrı ve şişlik nedeniyle başvuran, seronegatif olduğu için tanısı geciken bir olgu sunulmuştur. Brusellozda bilateral diz eklemi tutulumu oldukça nadirdir. Ülkemiz gibi brusellozun endemik olduğu bölgelerde septik artritli hastaların tanısında sinovyal sıvının mikrobiyolojik incelemesinin önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Septik artrit, Sinovyal sıvı

SUMMARY

Seronegative Brucellar Oligoarthritis: A Case Report with Delayed Diagnosis

Nuran AKMİRZA İNCİ1, İlhami ÇELİK2, Filiz ÜNLÜ3


1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Sehitkamil State Hospital, Gaziantep, Turkey

2 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Kayseri Training and Research Hospital,

Kayseri, Turkey

3 Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Gaziantep Sehitkamil State Hospital, Gaziantep, Turkey

Brucellosis is an infectious disease that causes confusion and diagnostic dilemma because it is a multisystem disease that appears in different clinical forms. In this study, we describe a case who presented with pain and edema in both knees, with a delayed diagnosis of brucellosis because of the seronegativity. Bilateral involvement of the knees is quite uncommon in brucellosis. We emphasize the importance of the microbiological examination of the synovial fluid in patients with septic arthritis since brucellosis shows endemicity in regions like our country.

Key Words: Brucellosis, Septic arthritis, Synovial fluid

Geliş Tarihi/Received: 01/09/2010 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/11/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Nuran AKMİRZA İNCİ

SB Şehitkamil Devlet Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Gaziantep-Türkiye

E-posta: nurakinci@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.