<< Geri Yazdır
Yayılmacı Haemophilus influenzae Hastalıklarının Mekanizması

Yayılmacı Haemophilus influenzae Hastalıklarının Mekanizması

Fatma BUDAK1

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

ÖZET

Haemophilus influenzae'da farklı kökenlerin bir çoğunun yüzeyi polisakkarid kapsülle kaplanmıştır. H. influenzae antijenik yapısına göre a'dan f'ye kadar altı gruba ayrılmıştır. H. influenzae'nın tip b serotipi, beş yaş altı çocuklarda pnömoni, menenjit, bakteremi ve epiglotit gibi yaşamı tehdit eden yayılmacı infeksiyonlardan sorumludur. Yaşla birlikte plazmada antipolisakkarid kapsül antikorlarının düzeyinde artış, popülasyondaki yayılmacı Hib hastalığının insidansındaki azalmayla paraleldir. Ancak, 1990'lı yıllardan sonra tip b polisakkarid protein konjugat aşısının uygulanmaya başlamasıyla (Hib), kapsülsüz olanlar (NTHi) toplumda gelişen pnömoni, orta kulak infeksiyonu, akut sinüzit, kronik bronşit alevlenmeleri gibi yayılmacı infeksiyonlara neden olmaktadır. NTHi'ye karşı yeni aşı geliştirilmesi, yayılmacı hastalıklara karşı popülasyonu korumak için potansiyel bir çözüm olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Haemophilus influenzae, Hemofilus infeksiyonları

SUMMARY

The Mechanism of Invasive Haemophilus influenzae Diseases

Fatma BUDAK1

1 Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Kocaeli, Kocaeli, Turkey

The surfaces of most Haemophilus influenzae strains are covered with a polysaccharide capsule. They are divided into six groups, from a to f. H. influenzae type b serotype is responsible for invasive infections that threaten life, such as pneumonia, meningitidis, bacteremia, and epiglottitis, in children below five years of age. An increase in the level of anti-rapid plasma reagin (RPR) antibodies in plasma with age is seen, in line with a population decline in the incidence of invasive Hib disease since the 1990's type b polysaccharide protein conjugate vaccine (Hib), while nontypeable H. influenzae (NTHi) is associated with invasive infections such as otitis media, acute sinusitis, exacerbation of chronic bronchitis, and community-acquired pneumonia. The development of new vaccines against NTHi can be considered as a potential solution to protect against the population invasive diseases.

Key Words: Haemophilus influenzae, Haemophilus infections

Geliş Tarihi/Received: 21/02/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 09/12/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Fatma BUDAK

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Kocaeli-Türkiye

E-posta: fatma.budak@isbank.net.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.