<< Geri Yazdır
Seyahat ile İlişkili İki Akut Hepatit E Olgusu

Seyahat ile İlişkili İki Akut Hepatit E Olgusu

Can Hüseyin HEKİMOĞLU1, Serap URAL1, Nurbanu SEZAK1, Figen KAPTAN1, Nesrin TÜRKER1,
Bahar ÖRMEN1, Sibel EL1, İlknur VARDAR1, Nejat Ali COŞKUN1

1 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

ÖZET

Hepatit E virüsü (HEV) infeksiyonu başlıca fekal-oral olarak bulaşan bir akut viral hepatittir. HEV infeksiyonunun en yüksek insidansı Asya, Afrika, Orta Doğu ve Orta Amerika'dadır; Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da sporadik hepatitlerin en sık ikinci nedenidir. Batılı ülkelerde görülen olgular hepatit E'nin endemik olduğu yerlere seyahatten sonra gelişen olgularla sınırlı kalmıştır, ancak seyahatle ilişkili olmayan sporadik olgular da bildirilmiştir. Bu makalede nonendemik bir bölge olan Avustralya'dan endemik bölgeye seyahatleri sırasında HEV bulaşı olan iki semptomatik akut viral hepatit E olgusu sunulmuştur. Her ikisi de 52 yaşında olan çift, sarılık şikayetleriyle başvurdu. Sistemik fizik muayenelerinde skleralarda ve ciltte subikterik görünüm dışında patolojik bulgu tespit edilmedi. Erkek ve kadın hastanın alanin aminotransferaz (ALT) değeri sırasıyla 2992 U/L ve 1849 U/L saptandı. Hastalarda yaklaşık üç ay önce Hindistan seyahati dışında risk faktörü saptanmadı. Her iki hastanın da HBsAg, anti-HAV IgM, anti-HCV, anti-HBc IgM ve IgG negatif ve anti-HEV IgM ve IgG pozitif saptandı. Akut viral hepatit E tanısıyla klinik izlemlerinde ek şikayet ve bulguları olmadı, geliş şikayetleri tamamen düzeldi. Üçüncü haftada erkek ve kadın hastanın sırasıyla ALT değerlerinin 143 U/L ve 100 U/L olarak saptanması üzerine hastalar taburcu edildiler. Bu olgular akut viral hepatit olgularında seyahat öyküsünün önemine dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akut viral hepatit, HEV, Hepatit E virüsü

SUMMARY

Two Cases of Travel-Related Acute Hepatitis E

Can Hüseyin HEKİMOĞLU1, Serap URAL1, Nurbanu SEZAK1, Figen KAPTAN1, Nesrin TÜRKER1,
Bahar ÖRMEN1, Sibel EL1, İlknur VARDAR1, Nejat Ali COŞKUN1

1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Izmir Ataturk Training and Research Hospital,

Izmir, Turkey

Hepatitis E virus (HEV) infection is an acute viral hepatitis that is transmitted primarily by the fecal-oral route. The highest incidence of HEV infection is in Asia, Africa, the Middle East, and Central America, and HEV is the second most common cause of sporadic hepatitis in North Africa and the Middle East. In western countries, although sporadic cases are limited to visitors who traveled to areas of the world in which the infection is endemic, cases unassociated with travel are also reported. In this article, we describe acute viral hepatitis E diagnosed in two travelers from a nonendemic region, Australia, in whom the transmission of the infection was related to their travel to an endemic region. The couple, each aged 52 years, admitted to the hospital with the complaint of jaundice. On the physical examination, both patients appeared well, except for subicteric sclerae and skin. Alanine aminotransferase (ALT) was 2992 U/L and 1849 U/L in the male and female patient, respectively. They had a history of travel to India approximately three months before admission, and no other risk factor was found. HBsAg and anti-HAV IgM, anti-HCV, and anti-HBc IgM and IgG antibodies were negative, while anti-HEV IgM and anti-HEV IgG antibodies were positive in both patients. At the third week, ALT had decreased to 143 U/L and 100 U/L in the male and female patient, respectively, and both were discharged. These cases are presented to highlight the importance of medical history regarding travel in patients with acute viral hepatitis.

Key Words: Acute viral hepatitis, HEV, Hepatitis E virus

Geliş Tarihi/Received: 01/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 31/08/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Nurbanu SEZAK

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

İzmir-Türkiye

E-posta: drsezak@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.