<< Geri Yazdır
Altta Yatan Herhangi Bir Hastalığı Olmayan Akromioklaviküler Eklem Septik Artrit: Bir Olgu Sunumu

Altta Yatan Herhangi Bir Hastalığı Olmayan Akromioklaviküler Eklem Septik Artrit:
Bir Olgu Sunumu

Abdurrahman KAYA1, Sibel YILDIZ1, Hasan BATTAL2, Ali MERT1

1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Septik artrit acil bir hastalıktır. Erken teşhis ve uygun antibiyotik tedavisi morbiditenin önlenmesi için önemlidir. Akromioklaviküler eklem çok nadiren tutulur. Biz sekiz hafta boyunca antibiyotikle tedavi ettiğimiz ve herhangi bir risk faktörü olmayan Staphylococcus aureus nedeniyle akromioklaviküler septik artrit olan bir olgu sunuyoruz

Anahtar Kelimeler: Akromioklaviküler eklem; Septik artrit; Staphylococcus aureus

SUMMARY

Acromioclavicular Joint Septic Arthritis Without Any Underlying Disease:
A Case Report

Abdurrahman KAYA1, Sibel YILDIZ1, Hasan BATTAL2, Ali MERT1

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Cerrahpasa Medicine,

University of Istanbul, Istanbul, Turkey

2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Faculty of Cerrahpasa Medicine, University of Istanbul,

Istanbul, Turkey

Septic arthritis is an emergency disease. Early diagnosis and appropriate antibiotic therapy are important for preventing morbidity. The acromioclavicular joint is very rarely involved in septic arthritis. We report a case with acromioclavicular joint septic arthritis due to Staphylococcus aureus without any risk factor and the treatment of our patient with antibiotics for eight weeks.

Key Words: Acromioclavicular joint, Septic arthritis, Staphylococcus aureus

Geliş Tarihi/Received: 19/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 23/09/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Dr. Abdurrahman KAYA

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Cerrahpaşa, İstanbul-Türkiye

E-posta: dr.abdkaya@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.