<< Geri Yazdır
Multipl Sklerozu Taklit Eden Bir Nörobruselloz Olgusu

Multipl Sklerozu Taklit Eden Bir Nörobruselloz Olgusu

Tümer GÜVEN1, Tuğba ARSLANGÜLEN2, Gül Ruhsar YILMAZ1, Rahmet GÜNER3, Ayşe KAYAKALEM1,
Ömer ANLAR4, Mehmet Akın TAŞYARAN3

1 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Ankara, Türkiye

2 Niğde Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Niğde, Türkiye

3 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

4 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

ÖZET

Bruselloz tüm dünyada görülen en önemli zoonotik hastalıklardan birisi olup, günümüzde birçok ülkede halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Türkiye'de bruselloz endemik olarak görülmektedir. Bruselloz multisistemik bir hastalıktır ve nörolojik komplikasyonlar hastalığın herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilmektedir. Nörobruselloz sistemik brusella infeksiyonunun önemli bir komplikasyonudur ve klinik prezentasyon çok farklı şekillerde olabilmektedir. Bu çalışmada, multipl sklerozu taklit eden bir nörobruselloz olgusunun sunulması amaçlanmıştır. Ülkemizde demiyelinizan hastalıkların ayırıcı tanısında nörobruselloz da yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Nörobruselloz, Multipl skleroz

SUMMARY

A Case of Neurobrucellosis Mimicking Multiple Sclerosis

Tümer GÜVEN1, Tuğba ARSLANGÜLEN2, Gül Ruhsar YILMAZ1, Rahmet GÜNER3, Ayşe KAYAKALEM1,
Ömer ANLAR4, Mehmet Akın TAŞYARAN3

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara Ataturk Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey

2 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Nigde State Hospital, Nigde, Turkey

3 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Health Practice and Research Hospital,

Faculty of Medicine, University of Yildirim Beyazit, Ankara, Turkey

4 Department of Neurology, Ankara Ataturk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Brucellosis is one of the most important zoonotic diseases worldwide and continues to be a public health problem in many countries. Turkey  is  one  of  the  endemic  countries  for brucellosis.  Human brucellosis  is  a  multisystem  disease  and neurological  complications  may  develop  in  any  stage  of  brucellosis. Neurobrucellosis  is  an  important  complication  of  systemic  brucellosis  infection, and the clinical presentation of neurobrucellosis can be highly variable. With this study, we aimed to present a neurobrucellosis case mimicking multiple sclerosis. Neurobrucellosis should be considered in the differential diagnosis of demyelinating disorders in our country.

Key Words: Neurobrucellosis, Multiple sclerosis

Geliş Tarihi/Received: 12/06/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 07/11/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Tümer GÜVEN

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Bilkent, Ankara-Türkiye

E-posta: tumerguven@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.