<< Geri Yazdır
Incidentally Detected Pulmonary Actinomycosis Mimicking Lung Cancer: A Case Report

Rastlantısal Olarak Saptanan Akciğer Kanserini Taklit Eden
Bir Pulmoner Aktinomikoz Olgusu

Abdurrahman KAYA1, Sibel YILDIZ1, Onur KUM2, İlker İnanç BALKAN1, Ali MERT1

1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

İstanbul, Türkiye

2 Yedikule GöğüsHastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Aktinomikoz Actinomyces'in neden olduğu kronik süpüratif bir infeksiyondur. Actinomyces ise birçok organı etkileyebilen dallanan ipliksi gram-pozitif bir bakteridir. Akciğer tutulumuna pulmoner aktinomikoz denir ve radyolojik olarak nadiren akciğer kanserini taklit edebilir. Rutin değerlendirmelerle tanı koymak zordur genellikle doku biyopsisi gereklidir. Burada akciğer kanserini taklit eden bir pulmoner aktinomikoz olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner aktinomikoz, Akciger kanseri, Histopatoloji

SUMMARY

Incidentally Detected Pulmonary Actinomycosis Mimicking Lung Cancer: A Case Report

Abdurrahman KAYA1, Sibel YILDIZ1, Onur KUM2, İlker İnanç BALKAN1, Ali MERT1

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Cerrahpasa Medicine,

University of Istanbul, Istanbul, Turkey

2 Clinic of Chest Diseases, Yedikule Chest Diseases Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Actinomycosis is a chronic suppurative infection caused by Actinomyces, a branching filamentous gram-positive bacterium that can involve many organs. When the lungs are involved, it is called pulmonary actinomycosis, which may rarely mimic lung cancer radiologically. The differential diagnosis is very difficult by the routine investigation methods and usually requires tissue biopsy. Here, we report a case of pulmonary actinomycosis mimicking lung cancer, which was diagnosed and treated with surgical excision.

Key Words: Pulmonary actinomycosis, Lung cancer, Histopathology

Geliş Tarihi/Received: 18/02/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 05/01/2013

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Dr. Abdurrahman KAYA

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Cerrahpaşa, İstanbul-Türkiye

E-posta: dr.abdkaya@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.