<< Geri Yazdır
İmmün Sistem Defekti Olmayan Erişkin Hastada Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Escherichia coli'nin Neden Olduğu Menenjit

İmmün Sistem Defekti Olmayan Erişkin Hastada Genişlemiş Spektrumlu
Beta-Laktamaz Üreten Escherichia coli'nin Neden Olduğu Menenjit

Ebru KURŞUN1, Tuba TURUNÇ1, Yusuf Ziya DEMİROĞLU1, Hande ARSLAN2

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

ÖZET

Escherichia coli pediatrik yaş grubunda bakteriyel menenjitin sık rastlanılan patojenlerinden biri olmasına rağmen erişkin yaş grubunda nadir etkenlerdendir. Bu yazıda immün sistem defekti olmayan, nöroşirürjik operasyonu ve transrektal prostat biyopsi öyküsü olmayan; 71 yaşındaki erkek hastada genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üreten E. coli'nin neden olduğu menenjit olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Escherichia coli; Menenjit; Gram-negatif bakteriyel menenjit

SUMMARY

Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing Escherichia coli Caused
by Meningitis in a Non-Immunodeficient Adult Patient

Ebru KURŞUN1, Tuba TURUNÇ1, Yusuf Ziya DEMİROĞLU1, Hande ARSLAN2

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Baskent,

Adana, Turkey

2 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Baskent,

Ankara, Turkey

Although Escherichia coli is one of the most common bacterial pathogens of meningitis in the pediatric age group, it is an uncommon cause of bacterial meningitis in adults. We report meningitis of a 71-year-old male patient who had no immune system defect and no history of neurosurgical operation or transrectal prostate biopsy; the meningitis in this case was caused by an extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing E. coli.

Key Words: Escherichia coli; Meningitis; Gram-negative bacterial meningitis

Geliş Tarihi/Received: 28/08/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 21/12/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Ebru KURŞUN

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dadaloğlu Mahallesi Serinevler

2591. Sokak No: 4/A

Yüreğir, Adana-Türkiye

E-posta: ebru.kursun@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.