<< Geri Yazdır
Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Suçiçeğinde Bağışıklık Oranları

Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Kızamık, Kızamıkçık,
Kabakulak ve Suçiçeğinde Bağışıklık Oranları

Zeynep TÜRE1, Ayşegül ULUKILIÇ1,2, Fatma CEVAHİR2, Hayati DEMİRASLAN1,
Selma GÖKAHMETOĞLU3, Emine ALP1,2

1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Kayseri, Türkiye

3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

ÖZET

Sağlık çalışanları sağlık hizmeti sunumu sırasında solunum, damlacık veya temas yoluyla bulaşan hastalıklar açısından artmış riske sahiptir. Bu çalışmada amaç; sağlık çalışanlarında kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği ve hepatit B için bağışıklığın belirlenmesi ve yaş, meslek, görev yeri, çalışma süresi gibi bağışıklığa etki eden faktörlerin ortaya konulmasıdır. Çalışmaya 964 sağlık çalışanı katıldı.  Hemşirelerde diğer meslek gruplarına göre hepatit B'ye karşı bağışıklık oranları yüksek bulundu. Bu durum; hemşirelerin farkındalıklarının daha fazla olmasına bağlandı.

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanı, Bağışıklık, Kızamık, Suçiçeği, Hepatit B

SUMMARY

Seroprevalence of Hepatitis B, Measles, Mumps, Rubella,
and Varicella in Health Care Workers

Zeynep TÜRE1, Ayşegül ULUKILIÇ1,2, Fatma CEVAHİR2, Hayati DEMİRASLAN1,
Selma GÖKAHMETOĞLU3, Emine ALP1,2

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Erciyes,

Kayseri, Turkey

2 Erciyes University Faculty of Medicine Hospitals, Infection Control Committee, Kayseri, Turkey

3 Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Erciyes, Kayseri, Turkey

Health care workers are at occupational risk for many infectious diseases during patient care. Maintenance of immunity against measles, mumps, rubella, varicella, and hepatitis B is therefore an essential part in their prevention. The aim of this study was to describe health care workers immunity to these infections and determine the factors of age, occupation, position of employment, and length of employment. A total of 964 HCW participated in this study. Immunity against hepatitis B was significantly higher among nurses (p< 0.05). This situation was associatied with better awareness among nurses.

Key Words: Health care workers, Immunity, Measles, Varicella, Hepatitis B

Geliş Tarihi/Received: 25/11/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 24/10/2013

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Dr. Zeynep TÜRE

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Kayseri-Türkiye

E-posta: dr.zeynepture@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.