<< Geri Yazdır

Tigesiklin ve Toplumda Gelişen Pnömoni

Sercan ULUSOY1

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

ÖZET

Tigesiklin, glisilsiklinler olarak bilinen yeni bir antimikrobiyal sınıfının prototipidir. Tetrasiklinler grubundan minosiklinin bir derivesi olan tigesiklin, genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten gram-negatif bakteriler, Acinetobacter baumannii, vankomisine dirençli enterokoklar ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus gibi tedavisi güç infeksiyonlara neden olabilen patojenlere karşı in vitro etkinliği ile büyük avantaj sağlar. Ayrıca, minimal organ toksisitesi nedeniyle birçok hasta grubunda doz ayarlaması gerektirmemesi önemli özelliklerinden biridir. Tigesiklin, "Food and Drug Administration (FDA)" tarafından 2005 (Haziran), "European Medicines Agency (EMEA)" tarafından 2006 (Nisan) yılında komplike intraabdominal infeksiyonlar ve komplike deri/yumuşak doku infeksiyonları endikasyonlarında onaylanmış, Türkiye'de ise 2007 (Şubat) yılında aynı endikasyonlarda ruhsat almış ve klinik kullanıma girmiştir. 2008 yılında FDA'nın, tigesiklinin erişkinlerin toplumda gelişen pnömoni tedavisinde kullanımını onaylamasının ardından 2010 (Mart) yılında ülkemizde de aynı endikasyonda kullanım onayı almıştır.

Anahtar Kelimeler: Tigesiklin, Toplumda gelişen pnömoni, Tedavi

SUMMARY

Tigecycline and Community-Acquired Pneumonia

Sercan ULUSOY1

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Ege,

Izmir, Turkey

Tigecycline is a prototype of a new antimicrobial class known as glycylcyclines. Tigecycline, a derivative of minocycline from the tetracycline group, provides a great advantage with its in vitro activity against gram-negative bacteria producing extended-spectrum beta-lactamase, Acinetobacter baumannii, vancomycin-resistant enterococci, and pathogens such as methicillin-resistant Staphylococcus aureus causing infections. Moreover, tigecycline does not require dose adjustment in many patient groups due to its minimal organ toxicity, which is one of its important characteristics. Tigecycline was approved for indications of complex intra-abdominal infections and complex skin/soft tissue infections by Food and Drug Administration (FDA) in 2005 (June) and by European Medicines Agency (EMEA) in 2006 (April); whereas, in Turkey, it was licensed and became clinically available in 2007 (February) for its use in the same indications. After the approval of tigecycline in the treatment of community-acquired pneumonia in adults, it was also approved for the same indication in our country in 2010 (March).

Key Words: Tigecycline, Community-acquired pneumonia, Treatment

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Sercan ULUSOY

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Bornova, İzmir-Türkiye

E-posta: sercan.ulusoy@ege.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.