<< Geri Yazdır

Erişkin Listeria monocytogenes Menenjiti Olgusu:
Alkolizm Bir Risk Faktörü mü?*

Hayati DEMİRASLAN1, Burak Ekrem ÇİTİL2

1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Kayseri, Türkiye

2 Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Adıyaman, Türkiye

* Bu olgu "Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2010 (HİKON 2010, 1-4 Nisan 2010, Antalya)"da poster olarak sunulmuştur.

# This case was presented in the Hospital Infections Congress 2010 (HIKON 2010, 1-4 April 2010, Antalya) as a poster presentation.

ÖZET

Listeria monocytogenes üçüncü en sık bakteriyel menenjit sebebi olmakla birlikte immün düşkün kişilerde hayatı tehdit eden santral sinir sistemi infeksiyonlarının da önemli bir sebebidir. İmmün sağlam, 52 yaşındaki kronik alkol kullanan erkek hasta şuur değişikliği ve ateşle acile başvurdu. Beyin omurilik sıvısı (BOS)'nın incelenmesinde 800 lökosit (%70 nötrofil), BOS/serum glukoz oranı 0.58 olarak saptandı. Seftriakson ve penisilin G başlandı. BOS kültüründe L. monocytogenes üredi. Penisilin G tedavisi 14 güne tamamlanan hasta taburcu edildi. Sonuç olarak, alkolik, yaşlı ve menenjit semptomları olan hastalarda L. monocytogenes akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Listeria monocytogenes, Menenjit, İmmün sağlam, Alkolizm

SUMMARY

A Case of Adult Listeria monocytogenes Meningitis:
Is Alcoholism a Risk Factor?

Hayati DEMİRASLAN1, Burak Ekrem ÇİTİL2

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Erciyes,

Kayseri, Turkey

2 Laboratory of Microbiology, Adiyaman Training and Research Hospital, Adiyaman, Turkey

Listeria monocytogenes is the third common cause of bacterial meningitis. It is an important cause of life-threatening infections in immunocompromised population. A 52-year-old immunocompetent man with chronic alcohol consumption was admitted to the emergency department with fever and confusion. In cerebrospinal fluid (CSF), 800 leukocytes (neuthrophil 70%) per mL were found and CSF/serum glucose rate was 0.58. Ceftriaxone and penicillin G were administered to the patient. L. monocytogenes grew from CSF sample. The patient was discharged after penicillin G treatment had been given for 14 days. In conclusion, L. monocytogenes should be considered in elderly and alcoholic patients with clinical symptoms of meningitis.

Key Words: Listeria monocytogenes, Meningitis, Immunocompetent, Alcoholism

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Yrd. Doç. Dr. Hayati DEMİRASLAN

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Melikgazi, Kayseri-Türkiye

E-posta: tigin68@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.