<< Geri Yazdır

Gebelikte Tularemi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Zuhal YEŞİLBAĞ1, Selçuk KILIÇ2, Bekir ÇELEBİ2

1 Yozgat Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Yozgat, Türkiye

2 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ulusal Yüksek Riskli Patojenler Referans Laboratuvarı, Ankara, Türkiye

ÖZET

Tularemi, Francisella tularensis'in etken olduğu, dünya çapında bir dağılım gösteren ve farklı klinik belirtilerle seyreden zoonotik bir infeksiyon hastalığıdır. F. tularensis bir asırdır insan patojeni olarak bilinmesine karşın, gebelerde tularemi infeksiyonu ve fetüs üzerindeki etkisiyle ilgili çok az veri vardır. Literatürde bugüne kadar sadece sekiz olgu bildirilmiştir. Bu raporda, gebeliğin ilk trimestırında orofarengeal tularemi tanısı konulan ve antimikrobiyal tedavi almayan bir olgu sunulmuştur. Yirmi dört yaşında 10 haftalık gebeliği olan hasta, üç haftadır devam eden baş ağrısı, miyalji, halsizlik ve boyun sağ üst bölgesinde ağrılı şişlik şikayetiyle hastanemize başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde; sağ üst servikal zincirde fluktuasyon veren, palpasyonla ağrılı lenfadenopati dışında patolojik bir bulgu saptanamadı. Tularemi tanısı serolojik olarak (mikroaglütinasyon, immünokromatografik assay-ICA ve ELISA IgM/G) konuldu. Gebeliğin 38. haftasında normal vajinal yolla doğan yenidoğanda herhangi bir konjenital infeksiyon bulgusu yoktu. Yenidoğanın serum örneğinde F. tularensis MA titresi 1/40, ICA ve ELISA IgG pozitif olarak bulundu. Bu olgu oldukça nadir görülen gebelikte gelişen tularemi infeksiyonunun klinik özellikleri, laboratuvar incelemeleri ve tanısının vurgulanması amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Francisella tularensis, Tularemi, Gebelik

SUMMARY

Tularemia During Pregnancy: A Case Report and Review of the Literature

Zuhal YEŞİLBAĞ1, Selçuk KILIÇ2, Bekir ÇELEBİ2

1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Yozgat State Hospital, Yozgat, Turkey

2 Public Health Institution of Turkey, National High Risk Pathogens Reference Laboratory, Ankara, Turkey

Tularemia is a zoonotic infection caused by Francisella tularensis with a worldwide distribution and diverse clinical manifestations. Although F. tularensis has been recognized as a human pathogen for a century, there is few data regarding the occurrence of tularemia in pregnant women and its effect on the fetus, with only eight cases reported in the literature. In this study a case diagnosed with oropharyngeal tularemia in the first-trimester of pregnancy but rejecting antimicrobial treatment is reported. A 24-year-old woman at 10 weeks of gestation was referred to the hospital because of a 21-day history of malaise, myalgias and a 10-day history of swelling on neck. In physical examination, the fever was 37°C. There was an adenopathy on the right cervical region of the neck. In consistent with clinical signs and symptoms of oropharyngeal tularemia, tularemia diagnosis was established serologically (Microagglutination test, immunochromatographic assay-ICA- ve ELISA IgM/G). The pregnancy out-come was not affected by the infection and the patient delivered a 38-week term baby. The neonate did not have any evidence of congenital infection. Tularemia serology of the infant was positive with MA titer of 1:40 and ELISA IgG, respectively. This case was presented in order to emphasize clinical course, laboratory features, and diagnosis of this very rarely seen case of tularemia during pregnancy.

Key Words: Francisella tularensis, Tularemia, Pregnancy

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Selçuk KILIÇ

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Ulusal Yüksek Riskli Patojenler

Referans Laboratuvarı

Ankara-Türkiye

E-posta: selcuk.kilic@thsk.gov.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.